Internasjonale besteforeldre på banen

fabiusI samarbeid med beslektede grupper rundt om i Europa og For Our Grandchildren i Canada, har Besteforeldrenes klimaaksjon sendt brev til presidenten for årets klimatoppmøte i Paris, Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius. Vi minner om hans ansvar for et forhandlingsresultat som våre barnebarn kan leve med, og krever tiltak som monner for å begrense den globale oppvarmingen. Dette er det 21. toppmøtet i sitt slag, etter at den internasjonale klimakonvensjonen trådte i kraft tidlig på 1990-tallet. Resultatene så langt har ikke vært på høyde med situasjonen, og besteforeldre i alle land har grunn til å være utålmodige, mener vi.

Kjære minister,
Etter initiativ fra våre europeiske partnere i Grand Parents pour le climat (Belgia, Frankrike, Sveits), henvender vi, den norske Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) oss til deg som president for klimatoppmøtet i Paris i høst.

BKA har i snart ti år uttrykt vår store bekymring for at våre barnebarn og fremtidige generasjoner risikerer å møte forverrede levekår forårsaket av akselererende klimaendringer. Vi har oppfordret norske myndigheter til å redusere landets CO2-utslipp, dessverre med lite hell. Vi mener det må være rimelig at Norge, som en stor oljeprodusent og et av de rikeste landene i verden, bør gå foran med tiltak som monner. Et effektivt tiltak vil være er å la olje- og gassressursene i arktiske farvann bli liggende bakken.

Vi ber vi om at regjeringen i Frankrike arbeider for:

  • en troverdig internasjonal politikk for å fase ut fossil energi;
  • umiddelbar avvikling av alle subsidier for produksjon og bruk av kull, olje og gass;
  • tilstrekkelig høy CO2-avgift for å sikre at klimaforurenserne betaler for sine utslipp;
  • et moratorium på all leting etter nye fossile energikilder, da dette er uforenlig med to-gradersmålet;
  • en forpliktelse fra alle nasjoner for reduksjon av klimagassutslipp innenfor sitt eget land, og
  • en intensivert innsats fra verdens rikeste land i løpet av de neste 12 månedene, for å komme i gang med nødvendig finansiell og teknisk omstillingsstøtte til de fattigste landene.

BKA vil berømme G7-vedaket for å møte utfordringene fra den globale oppvarmingen ved å sette mål om : – en bindende avtale med rettskraft. / omdanning av energisektoren innen 2050. / 70 prosent kutt i karbonutslipp innen 2050 (sammenlignet med 2010). / en plan for 100 milliarder USD per år til klimafinansiering for utviklingsland. / beskyttelse til 400 millioner av verdens fattigste og mest sårbare mennesker som rammes av klimaendringer. / dekarbonisering av den globale økonomien i løpet av århundret.

Som president for den kommende COP21, kan vi love at du vil ha full støtte fra «concerned grandparents international» i arbeidet med å nå fram til en varig avtale om å gjenopprette verdens økosystemer, til fordel for alle.

Med vennlig hilsen, Halfdan Wiik, styreleder BKA

Møte i Paris
Mette Newth er leder av Besteforeldreaksjonens internasjonale utvalg. Hun forteller at et eget besteforeldre-møte i Paris er under planlegging. – Slik det ser ut nå, skal vi samles 28. november, dagen før det blir holdt en stor demonstrasjon i sentrum av byen. Det kommer representanter til møtet fra en rekke land, og målet er å etablere et formelt forbund av «Concerned Grandparents». Utgangspunktet vil være det manifestet som ble utformet av oss sammen med vår kanadiske søsterorganisasjon i fjor, i forbindelse med den store People’s Climate March i New York i september i fjor. Flere av gruppene, som den franske og britiske, har allerede gitt sin tilslutning til dette.

Foto: Åsmund Lang, Magasinet Skog.

Foto: Åsmund Lang, Magasinet Skog.

Juli 2014: Leder for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri får overrakt Concerned Grandparens Statement av Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør og representant for Besteforeldreaksjonen. – Vi mener at eldre mennesker har et særlig ansvar for å legge press på politikerne, sa Tveitdal. Det er vår generasjon som har høstet fordelene ved oljeøkonomien, og skapt klimaproblemene. Det var utilsiktet, men nå vet vi hvordan tingene henger sammen og må slutte med vinglinga.

Se mer om manifestet her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=1496

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*