Ansvar og muligheter i lokalpolitikken

KA Grenland 2Den lokale Klimavalgalliansen i Grenland har nå opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra Kirken, Naturvernforbundet, fagbevegelsen, Besteforeldrenes klimaaksjon og Natur og Ungdom. Vi har planer for markeringer flere steder i Skien/Porsgrunn, forteller Torstein Fjeld, som på vegne av alliansen har henvendt seg til partiene i distriktet med spørsmål om hva de har tenkt å gjøre for at Grenland skal bidra til den globale klimadugnaden. – Svarene skal vi bruke på stands og andre arrangementer senere. Vi er optimister og tror klima kan bli et viktig tema i kommunevalget. Det gjelder å få politikere og velgere til å se mulighetene.

Tenke globalt, handle lokalt
Det er egentlig utrolig mye som kan gjøres på lokalplanet, kanskje er det lokalt vi skal løse noen av de store globale problemene, sier Torstein Fjeld. Klimavalgalliansen har laget en meget bra brosjyre om «veivalg» for kommuner og fylkeskommuner. Den bruker vi aktivt, og ser fram til at den kommer i et mindre og hendigere format for utdeling over sommeren. Vi har også tenkt å være aktiv på sosiale medier, og har nå fått en egen facebook-side.

– Her i Grenland har vi jo tradisjoner for å drive miljøkamp. Vi skal blant annet ha aksjon under fotballkampen Odd – Viking den 22. august der vi skal ha stands utenfor arenaen, og der vi også får snakke til flere tusen publikummere. Vi hadde også planer om å komme inn på den årlige matfestivalen i Skien den 29. august som samler 50 000 mennesker. Men det fikk vi ikke til. Styret i festivalen skjønte ikke at det er en sammenheng mellom mat og klima, dessverre. Men vi kommer likevel til å ha en stand foran Skien kirke som har «åpen kirke» under festivalen.

Torstein FjeldPOLITIKERNES KLIMAANSVAR VED VALGET
(leserinnlegg i flere aviser)
Kommune – og fylkestingvalget handler om hva slags samfunn vi ønsker oss for framtida, om hva slags samfunn vi har tenkt å overlevere til våre barn og barnebarn. Klimavalgalliansen i Grenland ønsker derfor å utfordre våre lokale politikere på miljø og klima, og har laget noen spørsmål som allerede er sendt til de lokale partiene i Grenland og fylkeskommunen.

Vi forventer at politikerne svarer på spørsmålene. Svarene vil bli bekjentgjort ved ulike anledninger før valget for at velgerne skal få et best mulig grunnlag for sitt valg. Svarfrist er 1. august og partiene kan sende sine bidrag på epost til fjeldt@online.no.

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i de fleste kommuner. Vi ønsker å satse på kollektivtrafikk inkl. jernbane og bybane i Grenland og tilrettelegging for gang/sykkeltrafikk som en viktig del av den regionale utviklingen.

Vi ønsker videre å styrke et grønt næringsliv og at utslippene av klimagasser blir redusert i alle sektorer av den kommunale virksomheten.

– Vil ditt parti støtte en videre utredning av bybaneprosjektet i fase 2 av bypakka?  –  Støtter ditt parti en arealplanlegging som styrker bysentrene og bygger opp under viktige kollektivlinjer, herunder bybanen?  –  En firefelts motorveg gjennom Grenland, for det meste i tunnel, er kostnadsberegnet til  7 milliarder kr. Mener ditt parti at dette er en riktig miljø- og klimavennlig investering?  – Hvordan vil ditt parti styrke næringslivet og samtidig sikre en grønn profil?  – Er ditt parti for eller mot søndagsåpne butikker?  – Hvordan ser ditt parti på spørsmålet om miljøsertifisering i kommunal virksomhet?  – Hva vil ditt parti gjøre for en mer klimavennlig energibruk og energisparing i offentlige bygg? Er kommunene/ fylkeskommunen klare for utfasing av fossil oljefyring i egne bygg innen 2018?  – Er ditt parti villig til å påvirke kommunene/fylkeskommunen til å divestere (trekke ut) fondsmidler fra fossil virksomhet, og investere i grønne fond, fornybar teknologi og grønt næringsliv? Hva vil ditt parti prioritere?  –  Hvordan vil ditt parti legge opp til klimavennlig og helsefremmende matforbruk, og forhindre at Grenland kaster 8000 tonn mat i året?  – Hvordan vil uunngåelige klimaendringer som er et resultat av allerede akkumulerte klimagasser i atmosfæren påvirke vår region, og hvilke tilpasningstiltak er det viktig å komme i gang med?

Klimavalgalliansen er en nasjonal aksjon opprettet for å påvirke politikerne til å ta klimahensyn i forbindelse med kommunevalget til høsten. Klimavalgalliansen er støttet av 50 norske organisasjoner der Kirken, Naturvernforbundet, Fagbevegelsen i LO, Besteforeldrenes klimaaksjon og Natur og Ungdom er sentrale organisasjoner. Vi ønsker å følge opp Grunnlovens §112 som sier: «Enhver har rett til et miljø som sikrer sunnhet og til en natur som sikrer produksjonsevne og mangfold. Naturressursene skal disponeres ut fra en langsiktig og helhetlig betraktning som ivaretar denne retten også for kommende generasjoner.»

Skal vi hindre en utarmet og ødelagt klode i framtida, må vår økonomiske aktivitet i dag spille på lag med natur og mennesker; vi må tenke økologi, miljø og klima.

Hilsen Torstein Fjeld, Klimavalgalliansen i Grenland

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*