Som man roper i skogen …

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    lørdag 27. jun 2015
  • AV:
    Redaksjonen

Fløttum 2Ofte får vi inntrykk av at det er et skarpt skille mellom de som «tror og ikke tror på klimaendringene». Men dette kan også være fordi man har stilt folk litt for «firkanta» ja/nei- og enten/eller-spørsmål. I Bergen har de to forskerne Kjersti Fløttum og Endre Tvinnereim i stedet gått ut og spurt folk litt mer åpent om hva de tenker når de hører ordet klimaendringer. Svarene gir et mer nyansert bilde av holdningene. Også mange tvilere er villige til å handle i situasjonen. «Er alt menneskeskapt?», svarer én. «Jeg tror det er en blanding av natur og menneskeskapt, men i det minste noe er menneskeskapt, og vi må bruke føre-var-prinsippet.»

Endre_TvinnereimVilje til handling
Mange av de spurte legger stor vekt på de negative effektene av forbrukersamfunnet, forteller de to i en kronikk i Bergens Tidende. «Tror at fordi vi og samfunnet er så fokusert på penger og avkastning, på å øke forbruk og nytelse, i stedet for å dele og tenke på videre generasjoner, klarer vi bare «litt» å tenke globalt. Og at katastrofer oftest rammer land og mennesker som allerede har mye å streve med, og lite å beskytte seg med. Men som kanskje likevel er gladere/mer fornøyde enn oss.»

Her ser vi også et trekk som går igjen i mange svar, nemlig de mer menneskelige sidene ved klimaendringene og behov for å hjelpe fattige land, skriver Fløttum og Tvinnerheim. – Når vi gjør dypdykk i de mange svarene, får vi et godt bilde av hvordan nordmenn tolker den offentlige klimadebatten. Studien sier noe om de grunnleggende hindringene mot å handle i klimasaken, men samtidig noe om mulighetene. Mange er villige til å handle for å redusere det de ser som mulige klimaendringer. Resultatene gir altså viktige og nye innspill for hva som skal til for å få folk til å handle, og kan derfor være av stor betydning for ulike typer beslutningstakere.

Les kronikken i Bergens Tidende 25. juni:
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Som-du-roper-i-skogen_-far-du-svar-3387084.html

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Brita Helleborg | 01.07.2015

    Jeg hadde et treff med venninner. Tema var klima. De 4 som kom erklærte seg som klimaskeptikere. Når vi utover kvelden snakket mer om dette oppfattet jeg det samme som forskerne har beskrevet. De var eksempelvis opptatt av at vi har for høyt forbruk. Det kom også mange andre kommentarer som er i tråd med det forskerne har funnet i Bergen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*