– Vi må starte nedenfra og stille krav

Lilleheie Dagsavisen
Fra Dagsavisen Framtiden 5. juni 2015, Verdens miljødag.

Verdens miljødag 5. juni ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm 1972, og er også i år blitt markert over hele verden. I Drammen sto Turid Lilleheie og andre besteforeldre på stand på Bragernes torg for å prate med folk om hva vi som enkeltmennesker kan gjøre for miljøet og framtidas klima. I et intervju på dagen med Dagsavisen Fremtiden forteller den tidligere mangeårige forbundslederen av Norsk Tjenestemannslag, at hun også vil reklamere litt for Besteforeldrenes Klimaaksjon, der hun nå er styremedlem. Dessuten vil hun gjerne snakke om hvorfor kvinnesak og klimakamp faktisk er to sider av samme sak.

Tema for Verdens miljødag 2015 er bærekraftig forbruk, hvordan kan man bidra til dette?
– Det er viktig at vi tenker miljø i vårt daglige liv. Som å spise mindre kjøtt, at vi kildesorterer, reiser kollektivt, senker temperaturen og slår av lyset. Hvis alle er bevisst disse tingene, er dette viktige bidrag.

Kan du fortelle om Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA), og litt om hva dere gjør?
– Vi setter miljø på dagsorden og det er viktig å påvirke politisk, og å være en stemme i den offentlige debatten – nå snakker vi om miljø hver dag og er med og bidrar. Vi har mange nye medlemmer. Når man blir pensjonist ønsker man ofte å gjøre noe meningsfylt og samfunnsnyttig, og å være med å påvirke selv om man selv ikke lenger er yrkesaktiv.

Du er nyvalgt leder i Drammen kvinnesaksforening og er opptatt av at kvinnesak og klimasak er knyttet til hverandre, hvordan da?
– De som merker klimaendringene først og mest er jo kvinner i den tredje verden, og urfolk. Tørke som fører til matmangel og issmelting i nord, for eksempel.

Næringslivsledere og andre snur nå i sine oppfatninger og forstår klimaalvoret, hva med politikerne?
– Ja, Ulltveit-Moe har snudd fra olje til grønn teknologi, og mange unge er fantastiske i sitt miljøengasjement. Men det er en manglende generasjon, og det er dagens politikere. Vi må alle stille krav til de store, sterke som har innflytelse. Småpartier kan ikke gjøre så mye. Jeg tror vi må starte nedenfra.

Hvilken bok har betydd mest for deg?
– Jeg glemmer aldri «Fuglane» av Tarjei Vesaas, en fantastisk menneskeskildring.

Hva gjør deg lykkelig?
– Små øyeblikk, når du tenker at livet er det likeste lell.

Hvem er din barndomshelt?
– De er døde alle sammen, men akkurat nå for tida har jeg en helt; Fatima Almanea som er sambygding med Hans Rotmo. Hun svarte Rotmo slik: «Jeg er loppa, jeg er lusa. Jeg er forurensningen du advarer mot, jeg er avviket. Jeg er nasjonen innen nasjonen, jeg er byllen du ønsker å fjerne,» på kav trøndersk!

Hva misliker du mest ved deg selv?
– Ingenting jeg misliker så intenst at jeg gjør noe med det i alle fall.

Hva gjør du når du skeier ut?
– Drikker rødvin på terrassen hvis det er å skeie ut, da. Kanskje det bare er å nyte livet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?
– Masse; 1. mai og 8. mars. Jeg gikk i tog for klima i New Yorks gater i fjor – en kjempeopplevelse.

Er det noe du angrer på?
– Kanskje at jeg skulle ha tatt mer utdanning når jeg var ung.

Hvem ville du stått fast i heisen med?
– Med Jonas Gahr Støre og spurt om hva de vil gjøre med miljøet!

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*