En samtale med besteforeldre om klima

laila Linda
Jorda – den blå planeten – er truet av klimaendringer. Hvordan kan vi bedre ta vare på den? Det ville barn og besteforeldre på Rotnes skole finne mer ut av.

To besteforeldre med diverse remedier og 25 barn i den mest lærenemme alder. Slik var settingen da Linda Rundquist Parr, tidligere naturfaglærer, og Laila Riksaasen Dahl, tidligere lærer og biskop, var på besøk i sju klasser på 5. til 7. trinn på Rotnes skole i Nittedal. Bestemødrene hadde invitert seg selv til en samtale med elevene om klima. Det ble tre dager med besøk i perioden 11-18. mai. – Det er hos de unge at miljøengasjementet må skapes, sier Linda. Det er så viktig å formidle at dette dreier seg både om fakta og verdier, og vår evne til å velge de løsningene som fungerer på lang sikt. Det har de unge forståelse for.

Klimaendringer er en utfordring for hele verden
Samtalen åpnet med å vise globus og den blå planeten vår i all sin skjønnhet og mangfold. Elevene ble invitert til å fortelle hva de likte best i naturen – blåveis, rådyr, himmelen, bekker, apekatter – var blant forslagene. Samspillet i naturen og mellom artene gjør jorda bedre i stand til å takle global oppvarming, fortalte bestemødrene.

Men hvorfor øker temperaturen på kloden? Elevene ble jordkloder med jakkene tettpakket over hodet for at de skulle kjenne på at temperaturen steg inni der. Så måtte en elev fram for å spille rollen som sola. Fra den kom det kortbølgete stråler ned gjennom jordas gjennomsiktig «jakke» som fanget de mer langbølgete stråler som ble reflektert ut igjen. Klimagassene karbondioksid og metan ble tegnet. Elevene oppfattet at disse gassene var større molekyler enn oksygen, og at de stoppet de mer langbølgete varmestrålene som var på vei ut. Og når temperaturen stiger, smelter isbreene og havet stiger, kunne elevene fortelle. Danmark, Nederland og øyer i Stillehavet blir blant landene som blir oversvømt. Skummelt.

Ny teknologi + gode verdier = sant
Alle var skjønt enige at her gjelder det å være FØRE-VAR, akkurat slik elevene er når de har hjelm på når de sykler til skolen. I grupper på to og to klekket elevene ut hvordan vi kan være føre var i forhold til klimaendringene. Mange forslag kom på bordet: Mer tog, sykkel og buss framfor bil, flere el-biler, mer vindkraft og solenergi, sortering av avfall til bruk blant annet som drivstoff. Det manglet ikke på smarte løsninger, slik regjeringen pleier å si det. El-fly ble også lansert …

Samtalen ble avsluttet med å snakke om miljøparagraf 112 i Grunnloven. En liten plakat med teksten ble høytidelig overrakt elevrådsrepresentanten: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» Fire flinke elever leste høyt fra den fine folderen «Din, min og naturens lov» som vi i Besteforeldreaksjonen laget i fjor sammen med Miljøagentene. Alle elevene fikk med seg et eksemplar hjem.

– Vi la vekt på og syntes vi greide å involvere elevene på en positiv måte, sier Linda. Når du har med barn å gjøre, er det om å gjøre å spre handlingsoptimisme og tro på at det nytter å bry seg. Vi mennesker er jo veldig oppfinnsomme. Da klarer vi å finne løsningene sammen, slik en hel verden gjorde i sin tid med å tette igjen ozonlaget.

112

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Christian F. Holst | 20.05.2015

    Linda og Laila. Kjempeflott! Takk til dere begge!
    Dette opplegget må flere av oss i BKA lære oss slik av vi kan besøke skoler i våre nærområder.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*