Ut mot Norge i britisk storavis

knausgårdAlt handler om grådighet. Det er en skam, sier forfatteren Karl Ove Knausgård til The Guardian om oljeleting i Arktis. Han er en av 200 som har skrevet under på oppropet «Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis». Tidligere har en følelse av hjelpeløshet gjort at han har snudd ryggen til miljøødeleggelsene, men planene om oljeutvinning i Arktis har fått ham til å endre holdning. – De arktiske områdene er et av få steder i verden som fortsatt er noenlunde uberørt. Det er et veldig sårbart område, og jeg hadde aldri trodd at min regjering faktisk ville gjøre noe sånt som dette. Vi er nødt til å stoppe dem. Det er fortsatt mulig, sier Knausgård.

Dagsavisen 27. april

Dagsavisen 27. april

I strid med miljøparagrafen
Vi vet at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er den høyeste på millioner av år, og at jordens gjennomsnittstemperatur forventes å stige langt mer enn de 2 grader som verdens nasjoner er forpliktet å bidra til. Klima og miljø har også en sterk beskyttelse i Grunnlovens paragraf 112. Ved å åpne for ny oljeleting i arktiske havområder krenker regjeringen rettighetene til dagens og morgendagens generasjoner, hevder Karl Ove Knausgård og de andre underskriverne.

18 organisasjoner har stilt seg bak oppropet: Greenpeace Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Concerned Students, Framtiden i våre hender, Forfatternes klimaaksjon, Spire, Nettverk for klima og helse, Grønn ungdom, Concerned Scientists, Changemaker, Concerned Artists, Strømmestiftelsens ungdom, Sosialistisk ungdom, Kristelig folkepartis ungdom, Unge Venstre og Rød UngdomDe 200 enkeltpersonene representerer en tilsvarende politisk og faglig bredde. Sju av dem er tidligere statsråder. Se lista her: Vi støtter oppropet

Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis!

Verdenssamfunnet har i dag kurs mot minst fire graders global oppvarming innen år 2100. FNs klimapanel er ikke til å misforstå: Klimaendringene rammer allerede utsatte mennesker og arter over hele verden, og en temperaturstigning på over to grader vil få svært dramatiske følger for alt liv på planeten. For å ivareta et stabilt klima, må rundt 70 prosent av våre oppdagede fossile reserver bli liggende. Dette er vår tids viktigste erkjennelse. Vår tids store oppgave blir å sette den ut i live.

Regjeringen har nylig utlyst 57 nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt opp til den arktiske iskanten gjennom 23. konsesjonsrunde. Dette er den første utlysningen av leteblokker i helt nye områder siden 1994. Samtidig har forskere ved University College of London forsket på hvilke fossile ressurser som vil være mest lønnsomme å utvinne innenfor rammene av FNs togradersmål. Resultatene, som er publisert i tidsskriftet Nature, viser at olje- og gassforekomster i Arktis ikke er drivverdige hvis vi skal unngå alvorlige og irreversible endringer i klimaet.

Grunnlovens § 112 gir oss rett til et levelig klima, og forplikter staten til tiltak som sikrer denne retten, også for våre etterkommere. Dersom regjeringen hadde utredet de nye letetillatelsene i lys av Norges klimamål og miljøutfordringene forbundet med oljeproduksjon i Arktis, ville neppe 23. konsesjonsrunde ha blitt utlyst. Allerede på dette punktet har regjeringen brutt Grunnlovens § 112 og naturmangfoldloven kapittel II. Ledende jurister legger til grunn at all ny oljeleting i Arktis er i strid med Grunnloven. I løpet av våren 2015 vil initiativtakerne til dette oppropet samarbeide for å sikre at et eventuelt søksmål mot tildeling av blokker i 23. konsesjonsrunde kan bli gjennomført i praksis.

Skal vi sikre en trygg klimafremtid i tråd med Grunnloven, trenger vi omstilling og nye industrieventyr i alle sektorer. Domstolene er bare en liten del av klimaløsningen. Men hvis staten krenker egne borgernes grunnlovsfestede rettigheter, blir det nødvendig å gå til domstolene for å forsvare dem.

Ved å åpne nye havområder i Arktis for oljeleting, blir vi aktive pådrivere i et fossilkappløp mot en ulevelig klode. Underskriverne krever at regjeringen avlyser 23. konsesjonsrunde, og vil støtte et klimasøksmål mot den norske stat dersom de utlyste blokkene tildeles.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. elisabeth briseid | 20.05.2015

  Hurra, Knausgård. Dette går ikke upåaktet hen!

 2. Christian F. Holst | 20.05.2015

  Ja, også fra meg får Knausgård stor takk for sin holdningsendring. Håper mange politikere nå forstår alvoret og går fra løst prat til aktiv handling for sterk reduksjon av klimagassutslipp.
  Det er mange mennesker også internasjonalt som sier et kraftig NEI til oljeleting i arktiske områder. Shell er i gang med å taue en stor borerigg til arktiske farvann utenfor Alaska. Ordføreren i Seattle vil nekte Shell å bruke havnen der som base. Denne modige mann er under sterkt press for å gi tillatelse. Avaaz har igang en støttekampanje på nett.
  Jeg er flau over å ha en regjering som med all tydelighet er mer opptatt av kortsiktig »gevinst» og grådighet enn å bevare den naturen og det klimaet vi alle er helt avhengig av.
  Til statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre: Vis klimavett ved å avlyse oljeleting i arktiske områder. Stopp konsesjonsrunde 23. Da viser dere mot og styrke!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*