Broen til framtiden blir bok

A ytterstadBroen til framtiden er ikke olje, kull eller gass. Broen til framtiden er oss, sier Andreas Ytterstad, redaktør for boka som utgis etter konferansen om nye miljøarbeidsplasser tidligere i år. – Det er ikke engang først og fremst vindturbiner til havs, eller nye jernbanelinjer på land. Den energien det haster aller mest med å bygge ut, er de folkelige klimabevegelsene over hele verden! En bok forandrer ikke verden, vil nok noen si. Men hvis folk og organisasjoner som vil bygge Norge på ny, kan samles mellom to permer, tenker jeg at enda flere folk i neste omgang kan samles om enda klarere krav. Vi trenger en klimaløsning nedenfra.

Klimaarbeidsplasser
500 mennesker var samlet i Folkets Hus i Oslo 13. mars, på konferansen «Broen til framtiden». Nå kommer boka, som med faglig bredde og tyngde får fram hvordan vi kan løse klimakrisen. Ledere fra fagbevegelse, kirke, miljø og studentbevegelse gir sammen med eksperter på olje, juss, økonomi, landbruk og fiskeri ulike perspektiver på hvordan vi kan bygge et fornybart Norge.

– Dette er ei bok for alle som vil være oppdatert på det store klimaalvoret, og som vil være med å gjøre noe med det, sier Andreas Ytterstad. Den fins selvfølgelig ikke en enkel oppskrift på hvordan samfunnet kan og bør endres for å reddet klimaet. Likevel går étt tema igjen hos mang av bidragsyterne: en storstilt klimaomstilling kan ikke overlates til markedet alene. Vi trenger en solidarisk løsning. Arbeidstakere som blir stående midt oppe i omstillingen skal ikke måtte ta alle kostnadene – dette er fellesskapets ansvar.

Bok for klimaoptimister
Det verste med klimaproblemene er at de så lett fører til at folk blir oppgitt, mener Andreas Ytterstad. – Vi trenger handlingskompetanse og energigivende erfaringer. La oss anta, for optimismens skyld, at planen for en omstilling av Norge som fanges opp av kravet «Brems norsk oljeutvinning: 100 000 klimajobber nå», vil få enda større oppslutning etter utgivelsen av denne boken. La oss fantasere om en enda større konferanse i 2016, der enda flere tunge støttespillere i fagbevegelsen, kanskje også bondebevegelsen, er med som arrangører. Demonstrasjoner for klimajobber er allerede på planleggingsstadiet, foran Stortingsvalget 2017. La oss innbille oss at slike demonstrasjoner blir store, og dermed inspirerer til nye aksjoner, kanskje og til med streiker som krever klimajobber eller en rettferdig omstilling vekk fra det fossile. Da vil «Broen til framtiden» gå fra å høres ut som en god ide, til å begynne å ligne på en geofysisk kraft som kan tvinge politikerne til å få norske utslipp kraftig ned, i tide.

 – Så optimistisk er jeg. Noe annet klarer jeg ikke. Denne boka sier at det i hvert fall er riktig å prøve, ut fra ren og skjær solidaritet og nestekjærlighet!

omsl.Lean3Kapitlene og forfatterne:

Forord – Mette Nord (leder, Fagforbundet) og Jan Olav Andersen (leder, El og IT)
Hva er broen til framtiden? – Andreas Ytterstad (nestleder, Concerned Scientists Norway)

Alliansene som kan vinne
Ingen jobber på en død planet: kan Norge lede an i en rettferdig omstilling? – Sharan Burrow (generalsekretær, International Trade Union Confederation)
Framtida er nå! – Ingeborg Synøve Midttømme (biskop, Møre bispedømme)
Klimarettferdigheten må starte nå – Arnstein Vestre (leder, Natur og Ungdom)

Motstanden mot det fossile
Norge og karbonbudsjettet – Helge Ryggvik (oljeforsker, UiO)
Hvor langt rekker lovens lange arm? Juss og politikk i klimakampen – Aled Dilwyn Fisher (stipendiat, UiO) og Beate Sjåfjell (jussprofessor, UiO)
Studentenes kamp for divestment – Ragnhild Freng Dale (stipendiat, Universitetet i Cambridge)

Arbeidsplasser over alt
Den grønne omstillingen – Gunn Kristoffersen (fagansvarlig for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, YS)
Grønn produksjonsvisjon – Christian Anton Smedhaug (leder, Agri Analyse)
In Cod we trust? Vårt evigvarende klimanøytrale svømmende pensjonsfond – Bente Aasjord (Fagforbundet)
Transporten i klimakampen – Asbjørn Wahl (International Transport Workers’ Federation)

Politisk styring og rettferdig omstilling
Flikkingen er over – Intervju med Mariana Mazzukato (økonomiprofessor)
Statens trygge omstilling – John Leirvaag, (leder, Norsk Tjenestemannslag)
Gruvearbeiderstreiken og den urettferdige omstillingen av Storbritannia – Bert Schouwenberg (fagforening GMB, UK)

Demokratisk nedbremsing
Grønn og solidarisk? Arbeidere i oljå og miljøbevegelsen
Å bremse forbrukerkarusellen – Trine Lise Sundnes (leder, Handel og Kontor)
Miljøkjernen i klimasaken – Lars Haltbrekken (leder, Naturvernforbundet)

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*