De skal rydde opp etter oss!

Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig: Hva skal vi svare våre barn? (Dreyer 2018).
Når vi besteforeldre går bort, vil våre barn og barnebarn måtte rydde opp etter oss; de må finne ut av hva de skal gjøre med alle våre eiendeler. I verdensmålestokk er det ennå tid for oss å være med dem og rydde opp etter vår generasjons vanvittige forbruksfest – som vil gjøre jordkloden ubeboelig om noen få tiår, hvis den fortsetter.

Les mer…

1kommentar

Om identitet og elefanter

– Organisasjonen som jeg jobber for noen timer i uken skal «fokusere på … vårt engasjement for å ta vare på natur og miljø». Men ikke alle medlemmer er begeistret for dette. «Det er noe som alle sammen er opptatt av», er argumentet. Det er noe i kritikken. Mange organisasjoner fokuserer på miljøet. Sist ute er IKO-Forlaget med bok om miljøsatsing i menighetene i Den norske kirke: Jordvenn – venn med hele skaperverket. red. Eldbjørg Leinebo Ekre. [1]

Les mer…

1kommentar

Barnas grønne bibel

Ole Mathismoen og Jenny Jordahl har skrevet Boken med stor B, som inneholder alt som et barn (og de fleste voksne) trenger å vite «om natur og miljø og sånt»: Grønne greier (Ena forlag / Vigmostad og Bjørke og Aftenposten junior, 2018). Mange vil kjenne Ole Mathismoen som har skrevet om miljø i flere år. Noen av oss stiftet også bekjentskap med Jenny Jordahl da hun holdt oss oppdatert med festlige tegninger fra Paris under klimatoppmøtet i 2015.

Les mer…

!Skriv en kommentar

I stedet for påskekrim …

Mange vil hevde at det som skjer med jordkloden for tiden er kriminelt. Men det er ikke den slags kriminalitet man pleier å lese om i påsken. Likevel er det forfattere som skriver bøker om klima og miljø som er like spennende å lese som påskekrim. Det siste par år er det kommet flere norske bøker som belyser ulike sider av planeten tilstand i for- og nåtid, bøker som kan være et fullgodt alternativ til den klassiske påskekrimmen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Økonomisk revolusjon

«Strålende, spennende og revolusjonær.» Slik beskriver den kjente spaltist George Monbiot boken «Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist» av Kate Raworth (Penguin 2017). Økonomifaget fungerer ikke: Det har ikke kunnet forutse, enn si avverge, finanskrisene. Det har villedet oss slik at hele menneskeheten er i fare fra klimaendringer og sosialt sammenbrudd. Raworth skisserer alternativer som får en til å spørre: «Kan en smultring redde verden?»

Les mer…

1kommentar

Boka som vekket Norge

Vekkelsesbevegelse er kanskje å ta hardt i, men det var nærmest det Erik Dammann skapte da han hoppa av jobben som markedsfører, og i 1972 utga «Fremtiden i våre hender». Boka om hvordan vi må forandre livsstil for å befri verden fra fattigdom, urettferdighet og ressursødeleggelser ble solgt i over 50 000 eksemplarer og la grunnlaget for en solidaritetsorganisasjon som raskt fikk tusener av medlemmer. I år har han gitt ut boka på nytt. Er den fortsatt en vekker?

Les mer…

2kommentarer

Det nye ungdomsopprøret

Er det teknologismarte unge mennesker som til slutt kommer til å redde verden – og i samme slengen, Norge ut av oljefella? Langt på vei – ja, det tror Terje Osmundsen, tidligere høyrepolitiker, nå konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, som nettopp har gitt ut den vesle science fiction-aktige boka om «2030-bevegelsen» (Frekk forlag, 2017). På en bakgrunn som ikke legger skjul på de dystre tendensene i vår tid – med valget av Trump som et foreløpig bunnmål, er han – slik jeg leser ham – en sann optimist på vegne av neste generasjon. Den store, irreversible klimakrisen unngås i alle fall, så vidt det er …

Les mer…

!Skriv en kommentar

Annerledes bok om klima

ørenHvorfor har det skjedd kjempemessige klimaendringer i Jordas tidligere historie? Og hvorfor skjer klimaendringer i dag? Hvorfor er CO2 en sterk drivhusgass? Hva er sikkert og usikkert når det gjelder klimautviklingen? Hva er de bakenforliggende årsakene til veksten i utslipp av drivhusgasser? Hvilke muligheter eksisterer for å stoppe den farlige globale oppvarmingen? Og hvorfor trenger vi enda ei bok som prøver å besvare disse spørsmålene, når det allerede finnes så mange andre? Vi har spurt forfatteren Ole Andreas Øren, som nylig har gitt ut «Under overflaten på klimaproblemet» (Kolofon forlag, 2016).

Les mer…

2kommentarer

«Om omsorgen for vårt felles hjem»

pave Frans 1Pave Frans’ mye omtalte klima-encyklika Laudato Si’ foreligger nå i norsk utgave (St. Olav forlag). I det 180 sider lange økologiske manifestet bygger Frans videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål, blant annet Benedikt XVI, som fikk tilnavnet «Den grønne pave» etter å ha gjort Vatikanet om til verdens første klimanøytrale stat gjennom bruk av solcellepaneler. Han påpeker at klimakrisen vil få dramatiske konsekvenser for oss alle, og det urettferdige i at det er de fattigste blant oss som må bære den tyngste byrden ved vår uforstand og misbruk av ressurser. «Vi har glemt at vi selv er jord», skriver han i innledningen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hva er da et menneske?

steinkorsFor å løse klimakrisen må vi endre menneskers grunnleggende verdier, hevder den danske forfatter og debattant Jens-André P. Herbener, som har sagt opp sin stilling som religionsforsker for å vie seg helt til klimakampen. Han sikter til religion, men i en norsk sammenheng burde man nok si livssyn, ettersom utfordringen gjelder human-etisk forbund og ny-ateister så vel som kirkene og moskeene og de troende, skriver Ivan Chetwynd som omtaler Herbeners bok «Naturen er hellig. Klimakatastrofe og religion.» Den kom ut i Danmark i fjor, og en norsk oversettelse er nettopp blitt lansert av Flux forlag.

Les mer…

!Skriv en kommentar