Ny lovgiving nødvendig

elvestuenLederen av Stortingets Energi- og miljøkomité, Venstres Ola Elvestuen vil fremme et lovforslag for å bevare myrene, skriver Romerikes Blad. De omfattende inngrepene på Jødahlsmåsan vil gi CO2-utslipp som svarer til utslippet fra 150.000 biler. I tillegg kommer tapet av biologisk mangfold og friluftsområder. Inngrepet i området er det største siden utbyggingen av Gardermoen, og eksisterende lovverk synes å være for svakt til å stoppe tiltaket. – Vi ønsker en verneplan for myr, mer restaurering av myr og at man faser ut bruk av torv i jordprodukter, sier lokalpolitikeren Solveig Schutz i Akershus Venstre som så langt forgjeves har forsøkt å stoppe prosjektet.

Tenke lokalt, handle globalt?
De to lokale Venstrepartiene i Ullensaker og Nes har engasjert seg sterkt mot torvuttaket som nå er i gang på Jødahlsmåsan. Men så langt står partiet alene om det velkjente klimaordtaket «Tenke globalt, handle lokalt.» Venstre har forsøkt å få saken opp til politisk behandling i de to kommunene, uten å lykkes.

Solveig Schytz mener det er behov for en gjennomgang og endringer av en rekke forskrifter, blant annet nydyrkingsforskriften, bærekraftforskridten til skogloven og konsekvensutredningsforskriften etter plan- og bygningsloven. – Jeg forventer at det blir stans i tildeling av nye konsesjoner for uttak av torv til disse avklaringene kommer, og jeg håper at uttaket på jødalsmåsan nå stilles i bero, noe annet ville være svært umusikalsk, sier hun til Romerikes Blad.

Se hele reportasjen i Romerikes Blad 16. mars:
http://www.rb.no/Her_viser_dronen_en_skjult_milj_bombe-5-43-35301.html

Jødahlsmåsan, på grensen mellom Ullensaker og Nes kommuner på Øvre Romerike. 1140 da særpreget natur raseres, et naturlig deponi med 290.000 tonn CO2 fjernes og leveområdet til en mengde rødlistede arter legges øde. Grunnvannet senkes med inntil fem meter, noe som påvirker store, omkringliggende områder. Alt dette kan skje på grunn av foreldede lover og konsesjonsregler. Video ved Stein Vegar Leidal.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*