Klima- og miljøministeren på banen

karin aStortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har stilt spørsmål til Klima- og miljøminister Sundtoft om Jødahlsmåsan-prosjektet: «Skal Norge klimagassutslipp ned, må nye tiltak som øker utslippene mye, hindres. Store mengder klimagasser er lagret i myr. På den 1000 dekar store Jødahlsmåsan har Felleskjøpet fått lov til å ta ut torv, noe som er beregnet å gi utslipp tilsvarende 290 000 tonn CO2-ekvivalenter, eller 150 000 fossil-biler pr år. Norge bidrar til bevaring av regnskog ute, mens i Norge er torvuttak verken konsesjonspliktig, med i klimaregnskapet og eller betaler miljøavgifter. Mener ministeren dette er god klimapolitikk?»

kmdI svaret fra Klima- og miljøministeren vises det til Klimaforliket som legger vekt på forvaltning av skog og myr med sikte på økt karbonlagring. Det vises også til at klimagassutslipp forbundet med uttak av torv heretter vil bli tatt inn i det nasjonale klimaregnskapet som rapporteres til FN.

For utgravingsprosjektet på Jødahlsmåsan vises det til at kommunene Nes og Ullensaker er plan- og bygningsmyndighet. «Ved vesentlige virkninger for miljø og samfunn kreves reguleringsplan.» Kommunene er pålagt å bidra til reduskjon av klimagassutslipp, heter det i svaret.

Se hele svaret her: Svar fra Klima- og miljøministeren til Karin Andersen

——————————————————————————————————————–
FRA SVARET:

svar km

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*