Torvuttak er skadelig for klima

jødahl vimpler 2Besteforeldrenes klimaaksjon har i løpet av siste uka fått mange enkeltpersoner med på å sende e-post til statsministeren med protest mot industriell utgraving av den store myra Jødahlsmåsan, uten at konsekvensene for natur, miljø og klima er utredet. Myr og torvmark spiller en vesentlig rolle i karbonkretsløpet, og myrenes store betydning for klimaendringer har fått økt oppmerksomhet de senere år. Brev er nå sendt til stortingsrepresentantene for å gjøre også dem oppmerksom på saken. Samtidig får aksjonen støtte fra lokalavisen Romerikes Blad som karakteriserer det som uforståelig at lokalpolitikerne har gitt tillatelse til det klimaskadelige prosjektet.

Brev sendt partigruppene på Stortinget 15.03.2015:

Besteforeldrenes klimaaksjon har tatt initiativ til en protestaksjon mot utgraving av myra Jødahlsmåsan øst for Gardermoen (Ullensaker og Nes kommuner). Vi hadde avspark for protesten ute på myra 3. mars, sammen med naboer og barnehagebarn, slik dere kan se i reportasjen fra Romerikes Blad: Romerikes Blad 3 mars

10. mars ble en epost-aksjon igangsatt, rettet til statsministeren som den øverste ansvarlig for at Grunnlovens miljøparagraf blir respektert og tatt hensyn til. Det har etter vårt syn ikke skjedd i denne saken, se:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18962

Dessverre har dette også sammenheng med de alt for svake kravene til konsesjonsbehandling i forbindelse med denne typen industriprosjekter. Det er slikt som henger igjen, til tross for at Stortinget i fjor skjerpet formuleringene i § 112. Det følger nå klart av bestemmelsen at staten «skal iverksette tiltak» for å sikre vår og fremtidige generasjoners rett til et levelig klima og miljø. Dette betyr at klima- og miljøhensyn er pliktige hensyn i alle sektorer.

Norge er opptatt av å bevare tropisk skog og våtmarksområder. Det er bra, men vi må også tenke nytt når det gjelder forvaltning av våre egne myrområder. De er noen av naturens viktigste karbonlagre. Mens en fungerende myr binder karbon, fører drenering og annen ødeleggelse av myr og torvmark til utslipp av klimagasser. Se mer i denne artikkelen: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=20174

Gjennom årene har forbud mot drenering og utgraving av myr vært framme i den norske klimadebatten. Stortingsmeldingen «Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen» (2009) foreslår en rekke bra tiltak. Det er også nevnt i den siste Klimameldingen (Meld.St. 13, kap 2.2.2.). Vi ser fram til at ditt parti vil bidra til den nødvendige nytenking, og at dette blir mer enn ord. Noen særinteresser vil nok måtte lide, men samfunnet vil tjene stort på det.

Med vennlig hilsen
Halfdan Wiik, styreleder Besteforeldreaksjonen

Klimaskade av torvuttak: Leder i Romerikes Blad 9. mars.

logo rbKommunene har sagt ja til å ta ut torv og dermed fjerne torvmyra på Jødahlsmåsan, som ligger på grensen mellom Ullensaker og Nes. Konsekvensene vil være store langt utenfor kommunestyresalen i de to komunene, der politikerne ikke har forstått at man også lokalt har ansvar for vårt klima, vår felles klode. Lokalpolitikernes tillatelse til torvuttak har skapt et stort engasjement lokalt og nasjonalt. Det er helt uforståelig at politikerne i de to kommunene har gitt en slik tillatelse fordi utvinning av torv fra Jødahlsmåsan bare har en svært beskjeden økonomisk verdi, anslått til 20 millioner kroner. Klimaverdien av ikke å utnytte torva er derimot enorm. I tillegg har den stor verdi for vårt biologiske mangfold.

Ikke nok med det. Om få år vil skattebetalerne i Norge måtte betale for å restaurere tapte torvmyrer, som lokale politikere har gitt enkelte bedrifter tillatelse til å tjene penger på. Skattebetalerne i Norge betaler allerede store summer for å ta vare på slike naturtyper i andre deler av verden. Det er selvfølgelig et stort paradoks at mens sentrale myndigheter jobber aktivt for å ta vare på verdens karbonlagre, torvmyrene, gir lokale myndigheter tillatelse til å ødelegge dem. Nasjonale myndigheter kunne stoppet galskapen på Jødahlsmåsan, men gjør det ikke. Likevel jobbes det med å skape mer fokus på verdens myrer. Og etter hvert vil også norske torvmyrer telle med i klimaregnskapet.

Torvmyrene i Norge og i verden for øvrig er svært viktig for å lagre CO2, en klimagass som hvis den slippes fri bidrar til temperaturøkning. Norske torvmyrer inneholder 3,5 milliarder tonn CO2, tilsvarende Norges totale klimagassutslipp i 66 år. Torvuttaket på Jødahlsmåsan i Nes og Ullensaker vil føre til at det slippes ut CO2 tilsvarende utslippet fra 150.000 biler. Hvis vi beregner CO2-avgift for dette utslippet, er det åtte ganger høyere enn det Degernes Torvstrøfabrikk, som eies av Felleskjøpet, beregner å tjene på torvuttaket. Felleskjøpet liker å framstå som miljøvennlig, og kunne sett litt lenger inn i framtida og sagt at de ikke vil drive klimaskadelig virksomhet. Torvuttaket har ingen stor økonomisk verdi for selskapet, det har ingen nytteverdi for samfunnet eller for enkeltmennesker. Den skaden uttaket forårsaker, vil vi alle merke følgende av. Det burde vært stoppet.

Foto Ivan Chetwyn

Foto Ivan Chetwyn

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Gudrun Vatnan | 17.03.2015

    Stopp torvuttak fra Flskstadmåsan og Jølstadmåsan! Stopp alt torvuttak!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*