Galt på landet!

Jødahl unger graver
Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd

Felleskjøpet vil grave opp den store myra Jødahlsmåsan øst for Gardermoen og slippe ut store mengder CO2 i atmosfæren. I dag innledet Besteforeldreaksjonen en kampanje mot prosjektet, med god hjelp fra barn som fylte igjen torv som var blitt fjernet, og med støtte fra en rekke miljøorganisasjoner. I sin appell til de 30 frammøtte la Gustav Paulsen vekt på Grunnlovens miljøparagraf, som gir oss rett til kunnskap om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, også på lang sikt. Likevel er klima verken vurdert eller tatt hensyn til i denne saken. Vi fortsetter å bruke natur slik vi alltid har gjort, som råstoff for kortsiktig økonomisk gevinst.

Foto Ivan Chetwyn

Foto Ivan Chetwyn

Protester også per epost
Den norske regjeringen bevilger store summer for å ta vare på og hindre utslipp av CO2 fra  myrområder i Malaysia og Indonesia. – Det er et paradoks at vi er så opptatt av naturens karbonlagre andre steder i verden, men ikke gjør mer for å ta vare på våre egne myrområder. Her driver vi på som vi alltid har gjort, som om klimaproblemet ikke var oppdaget, sier Gustav.

Jødahlsmåsan ligger i kommunene Nes og Ullensaker. Med på aksjonen i dag var også lokale politikere og naboer til myra, som lenge har forsøkt å stoppe det store naturinngrepet og protestert mot mangelfull anvendelse av lover og regler. Men ingenting er visst viktigere enn av Felleskjøpet kan tjene noen kroner, sier Gustav – på et produkt som for lengst burde vært erstattet med kompost og andre resirkulerte produkter.

I nær framtid setter han og Besteforeldreaksjonen i gang en egen epost-kampanje som de håper å få mange med på. – Dette er jo på ingen måter en ren lokal sak. Til syvende og sist dreier det seg om vår evne til å tenke nytt og langsiktig, slik vi er nødt til i lys av miljø- og klimautfordringer som vokser og vokser.

Foto Ivan Chetwynd

Foto Ivan Chetwynd

Gustav Paulsen begynte sin appell ved dagens markering med høytlesing av Grunnlovens § 112, som ble vedtatt av et enstemmig Storting i 1992: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

KAN DET SIES BEDRE!

Problemet er bare at paragrafen har ligget i tornerosesøvn alle år siden.

Vi fortsetter å behandle naturen som vi alltid har gjort – som råstoff for kortsiktig økonomisk gevinst.

Utgravingen av Jødahsmåsan sende 290 000 tonn CO2 ut i atmosfæren, en mengde som industrien normalt sett skulle ha betalt 100 millioner kroner i avgift for. Men siden det er myr, så slipper de det.

Hvor mye er 290.000 tonn CO2?

  • Det er like mye som 150 000 fossildrevne biler spyr ut på ett år.
  • Hvis Norges befolkning skulle bære det, blir det 58 kg på hver, fra baby til olding.
  • Eller hvis vi heller ville transportere det med trailere, ville vi få en trailerrekke på 170 km der bilene står støtfanger mot støtfanger.

Dessverre tenkte ikke myndighetene våre på slike ting da de ga Felleskjøpet og Ullensaker Almenning tillatelse til å sette i gang med dette prosjektet. .

Vi krever derfor at arbeidet stanses øyeblikkelig og at myren sikres mot videre skader.

I dag får vi hjelp av små barn til begynne dette arbeidet. De fyller torvstrø fra Felleskjøpet tilbake til måsan.

«Barn og besteforeldre hånd i hånd for klimaet» er symbolet for aksjonen som starter nå.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Børge Skaara | 08.03.2015

    Det er viktigere enn noen gang at vi, slik Gustav Paulsen her, minner styresmakten og bevisstgjør folk på at vi faktisk har noe så bra som Grunnlovens § 112!

  2. Per Egil Schøyen | 08.03.2015

    Det er litt synd at miljøbevisste unger må spa tilbake myra før den omdannes til CO2. Men de jobber forgjeves om ikke regjeringen tar § 112 på alvor og stopper felleskjøpets planer. Vi har ikke tid til å vente til ungene blir gamle nok til å ta de rette beslutningene. Veldig bra at Besteforeldreaksjonen aksjonerer. Dette støtter vi!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*