På farten med positivt klimabudskap

Agnethe 2I Bergen blir alle politiske partier godt informert om mulighetene for å legge til rette for reduserte klimautslipp lokalt. «Tenke globalt, handle lokalt» har for meg alltid vært et flott og inspirerende slagord, sier Agnethe Mohn, som på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon har besøkt samtlige av byens partikontorer og overlevert store bunker av Klimavalgalliansens «klimavettregler-brosjyre». Hun blir tatt vel imot overalt, og det skulle også bare mangle, sier hun. Denne brosjyren er rett og slett formidabel! Jeg er imponert over det grundige arbeidet som er gjort, og synes det er kjekt å få lov å gjøre en innsats for å gjøre den bedre kjent.

Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommunene utgjøre en viktig forskjell, understreker Klimavalgalliansen, som er en bred sammenslutning av mer enn femti ulike organisasjoner og samfunnsaktører.

Ole Kristian Hopp i Bergen Høyre får overlevert en bunke brosjyrer.

Ole Kristian Hopp i Bergen Høyre får overlevert en bunke brosjyrer.

Den 12 sider store brosjyren har de kalt «Åtte klimavettregler». I virkeligheten er det en lang liste over kommunale tiltak, fordelt på åtte saksområder: fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. KS har selv kalkulert at kommunene kan bidra med 40 % av de nødvendige reduksjoner av norske klimagassutslipp. Da må det bl.a. stilles strengere miljøkrav til leverandører, slik at disse motiveres til å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger. Tendensen til å velge den billigste løsning må bekjempes. Samtidig peker Klimavalgalliansen på at mange av tiltakene de foreslår, også har økonomisk gevinst, og vil bidra til å gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide.

Agnethe setter pris på den positive tonen i brosjyren. Jeg tror jo de aller fleste, uansett politisk farge, har et ønske om å gjøre noe som monner med de voksende klimautfordringene, sier Agnethe. Problemet kan være at de noen ganger undervurderer hva som kreves – og heller ikke ser mulighetene som finnes for å endre kurs. Selvfølgelig betyr det også noen vanskelige og ubehagelige prioriteringer. Men sånn er jo selve livet, hvis vi ikke bare har tenkt å la oss flyte med strømmen.

Brosjyren kan lastes ned fra Klimavalgalliansens hjemmeside: http://issuu.com/helene_klima/docs/klimavettreglene/1

klimavettregler

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*