Aksjonerte mot Miljø & Teknologikonferansen

aksjonister-reserve-700x357

Aksjonister fra Besteforeldrenes Klimaaksjon, Greenpeace og Natur og Ungdom hadde i morgentimene  tatt oppstilling på Clarion Energy Hotel i Stavanger, hvor Oljeindustriens Miljø og Teknologikonferanse åpnet i dag. Konferansen, som arrangeres av Petro Media News, har som tema å se på hvordan olje og gass kan produseres fra norsk sokkel med minst mulig effekt på miljøet. – Utslippene fra produksjonen utgjør bare 5 prosent av CO2-utslippene. De resterende 95 prosent utløses når man bruker produktene, sier Gustav Paulsen fra Besteforeldrene. – Det hjelper ikke å grønnvaske den lille andelen ute på sokkelen vår.

Gustav Paulsen, tidligere sivilingeniør og nå pensjonist, aksjonerer for å få mer oppmerksomhet rundt klimaproblematikken. – Vi er opptatt av temperatur- og klimamål og å etterlate barnebarna et levelig miljø. Vi må redusere forbruket av fossile brennstoff radikalt, om problemer skal unngås, sier han, og mener norske myndigheter daglig bryter Grunnlovens §112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer sunnhet og til en natur hvis produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skulle disponeres utfra en langsiktig og allsidig betraktning, som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Vi er her primært for at vi ønsker at folk skifter fokus, at man tenker mer i retning av fornybart, sier Christine Tetle fra Greenpeace. – På et tidspunkt er det slutt på å bruke olje som brennstoff, og derfor ønsker vi at denne overgangen skjer nå, mens vi ennå har tid og økonomi til å klare det. Hun vil også ha oppmerksomhet rundt de mer umiddelbare og synlige konsekvensene av oljeutvinning, særlig i nord. – I snitt skjer det en hendelse med oljeutslipp langs norskekysten hvert 3. år, sier hun, og minner om konsekvensene dette har for lokal fauna, både under og over vann. Jeg har jobbet endel med oljesanering, og dette er vanskeligere enn det skapes inntrykk av.

(Fra nettsida til petro.no 10. mars: http://petro.no/aksjonerte-mot-miljo-teknologikonferansen)

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Peggy Spæren | 11.03.2015

    Tenk på jorda vår!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*