På plass når det trengs

Bjørghild folekts hus 3
Bjørghild des Bouvrie er organisasjonssekretær BKA

I Bergen 18 oktober er Arbeiderpartiet klar til valgkamp, og samler troppene til «Avspark» på Folkets Hus. Vi er klare vi og! sier Bjørghild des Bouvrie som sammen med venner fra Besteforeldreaksjonen benytter anledningen til å dele ut brosjyrer for Klimavalgalliansen om lokale «klimavettregler». Det er en sur lørdag formiddag i Vestlandets hovedstad, men Bjørghild synes det er verd innsatsen. Tidligere i høst har hun bidratt med å sende ut e-poster med informasjon til alt som kan krype og gå av lokalpolitikere i Hordaland. – Denne brosjyren er jo så flott, og viser så mange muligheter, og jeg synes det er for galt om den ikke blir bedre kjent.

Brosjyren Bjørghild viser til var ferdig for to måneder siden, men er så langt bare trykt i et mindre opplag. Den ligger på nettet, men det er ikke godt nok, mener hun. For anledningen har hun laget en  egen kortversjon, som er den som deles ut i dag. – Jeg synes jo det er litt rart at en allianse med mer enn femti deltakende organisasjoner, ikke kan mobilisere det som skal til for å gi dette tiltaket den spredning og oppmerksomhet det fortjener. Men vi får håpe at det kommer, og at vi kan være med å gi de større organisasjonene et puff bak!

klimavettreglerDe «8 klimavettreglene» er i virkeligheten en lang og innholdsrik liste over kommunale tiltak: fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommunene utgjøre en viktig forskjell. Det offentlige kjøper varer og tjenester for 400 milliarder kroner hvert år. Da må det stilles strengere miljøkrav til leverandørene, slik at de motiveres til å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger.

Folkets hus 3Kjør lokal klimadebatt!
Det gjelder  å være godt i forkant av kommunevalget, for å komme i en best mulig dialog med både politikere og velgere, sier Bjørghild. Hun har tro på den sunne fornuft, og at mange lokalpolitikere er motivert for å gjøre en innsats. Men det kommer ikke av seg selv! I fjorårets kampanje Klimavalg 2013 hadde vi mer enn femti lokal grupper i sving. Jeg håper og tror at mange av dem fortsatt er i beredskap.

Noe av det fine med klimavett-brosjyren er at den har sørget for å trekke fram en rekke gode ekempler fra inn og utland. Växjö kommune i Sverige er blitt kalt Europas grønneste, av blant annet BBC. Klimagassutslippene er redusert med 41 prosent per innbygger fra 1993 til 2012. Målet for 2015 er 55 prosent. Kommunen prøver å håndtere natur- og miljøressurser på samme måte og like effektivt som de finansielle ressursene. Kristiansand kommune har seks ansatte i avdelingen Enøk-drift, som styrer varme og ventilasjon for kommunale bygg fra en sentral driftsenhet. Energiforbruket er redusert med 23 prosent fra 2007 til 2011. Det er investert om lag 60 millioner kroner i programmet, som kan spare kommunen for 450 millioner kroner i løpet av 20 år.

Mer om klimavett-brosjyren på Klimavalgalliansens nettside: http://klimavalg2013.no/Klimavalgalliansen/?p=226

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*