Internasjonale besteforeldre krever klimavett nå!

Peoples-Climate-March-e1400785401490Når verdens politikere samles til FNs Klimatoppmøte i New York, møtes de av krav om vettuge klimaløsninger fra hundretusener i alle aldre. Demonstrasjonen som fyller byens gater 21. sept. blir den hittil største markering av misnøye med statsledernes passivitet og unnfallenhet. Besteforeldrenes klimaaksjon og For Our Grandchildren er blant de mer enn 1000 organisasjonene som deltar i People’s Climate March. Med stort banner og felles parole med oppfordring til verdens besteforeldre om å forene krefter for en fossilfri framtid, får vi selskap av bl.a. amerikanske besteforeldre og kanadiske ungdommer som vil hjelpe til med å spre vårt felles manifest.


bannerAppell om klimafornuft!
(se også engelsk versjon)

Den internasjonale koalisjon av bekymrede besteforeldre etterlyser et nytt moralsk lederskap, som prioriterer sikkerhet for alle våre barnebarn og deres rett til en bærekraftig verden. Bare ved å sette dette øverst på den nasjonale og internasjonale politiske dagsorden, vil de vise solidaritet mellom generasjonene.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel etterlater ingen tvil: vår planets helse er i stor fare.

Våre barnebarn vil måtte oppleve konsekvensene av en ukontrollert global oppvarming i en verden plaget av sult, sykdom, migrasjon og desperasjon.

Jakten på nye fossile energikilder fortsetter. Stadig mer matjord bygges ned, vann forurenses og flere områder blir ubeboelige både for dyr og mennesker.

Vi vet at de fleste fossile reserver må forbli i bakken, hvis vi skal unngå at den globale oppvarmingen stiger med mer enn to grader C. Derfor må bruken av kull fases ut raskere. Miljøødeleggende fossile energikilder som tjæresand og gass fra kull og skifer kan heller ikke utvinnes. I de sårbare arktiske områdene må det unike livet i havet beskyttes og prioriteres. Der må all oljeutvinning stoppes.

”Å skru ned temperaturen” for våre barnebarns skyld vil kreve både holdningsendringer og effektive tiltak for å dempe forbruksveksten i våre velstående samfunn. Vi må innse og tilpasse oss det faktum at jordas ressurser er begrenset. Vi må se på sparing, forsiktighet og moderasjon som positive verdier, noe som også vil være økonomisk fordelaktig for både dagens og morgendagens samfunn.

Vi, som er eldre, vedkjenner oss rollen som forvaltere av arven til framtidige generasjoner. Vi skylder våre barnebarn bærekraftige livsvilkår, ren luft og vann, fruktbart og ikke-forurenset land – og et klima vi alle kan leve med. I korthet: vi skylder våre etterkommere en jord som er like vidunderlig som den vi en gang arvet.

Derfor henvender vi oss til alle besteforeldre i hele verden og ber om at dere støtter oss i arbeidet for å tvinge politiske ledere – nasjonalt og internasjonalt – til å beskytte rettighetene og sikkerheten til våre barn og alle framtidige generasjoner.

Med vennlig hilsen
Halfdan Wiik, leder,. Besteforeldrenes klimaaksjon, Norge
Peter Jones, leder, på vegne av For Our Grandchildren, Canada

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*