Mange muligheter for lokal klimapolitikk

klimavettregler
Klimavettreglene ble først utformet ved forrige lokallvalg. Nå kommer de i oppdatert utgave.

I desember 2015 samles verdens ledere til nytt klimatoppmøte i Paris. I Norge er det valg til kommunestyrer og fylkesting. Der er mulighetene store for den som vil tenke nytt og bidra til prosessen nedenfra, mener Klimavalgalliansen, som har gitt ut et flott hefte med det de kaller «åtte klimavettregler». I virkeligheten er det en lang og innholdsrik liste over kommunale tiltak, fordelt på åtte saksområder: fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommunene utgjøre en viktig forskjell.

Allianse med folkelig bredde
Ideen til klimavettreglene kom fra en gruppe tilknytta Besteforeldreaksjonen i Bergen, og ble tatt imot med åpne armer av den nystarta Klimavalgalliansen. Det er oppfølgeren av Klimavalg 2013-kampanjen, og er en bred allianse av organisasjoner og samfunnsaktører, med felles krav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. Blant deltakerne finner vi fagforbund, miljø- og ungdomsorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn, kirkelige organisasjoner m.fl. Og det er plass til mange flere, forsikrer de!

KS har selv kalkulert at kommunene kan bidra med 40 % av de nødvendige reduksjoner av norske klimagassutslipp. Da må det bl.a. stilles strengere miljøkrav til leverandører, slik at disse motiveres til å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger. Tendensen til å velge den billigste løsning må bekjempes. Samtidig peker Klimavalgalliansen på at mange av tiltakene de foreslår, også har økonomisk gevinst. Framfor alt vil forslagene gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide, og sørge for bedre tjenester til innbyggerne.

Kjør lokal klimadebatt!
Vi har ønsket å være godt i forkant av kommunevalget, for å komme i en best mulig dialog med både politikere og velgere, sier Helene Frimannslund. Hun sitter i arbeidsutvalget for Klimavalgalliansen, og er en av de som har vært med og utformet Helene Fklimavettreglene og den nye brosjyren. Hun har tro på at mange lokalpolitikere er motivert for å gjøre en innsats. Men det kommer ikke av seg selv! En viktig ressurs er lokale grupper av Klimavalgalliansen, som vi har arvet fra Klimavalg 2013 og som kan bidra til å skape den lokale og konkrete klimadebatten vi trenger.

Det verste med klimaproblemene er at de så lett fører til at folk blir oppgitt, mener Helene. Det er det ingen grunn til. Det er fortsatt mulig å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Men da må alle gode krefter på banen – organisasjoner, næringsliv og politikere, du og meg!

Positive forbilder
Noe av det fine med klimavett-brosjyren er at den har sørget for å trekke fram en rekke gode ekempler fra inn og utland. Växjö kommune i Sverige er blitt kalt Europas grønneste, av blant annet BBC. Klimagassutslippene er redusert med 41 prosent per innbygger fra 1993 til 2012. Målet for 2015 er 55 prosent. Kommunen prøver å håndtere natur- og miljøressurser på samme måte og like effektivt som de finansielle ressursene. Kristiansand kommune har seks ansatte i avdelingen Enøk-drift, som styrer varme og ventilasjon for kommunale bygg fra en sentral driftsenhet. Energiforbruket er redusert med 23 prosent fra 2007 til 2011. Det er investert om lag 60 millioner kroner i programmet, som kan spare kommunen for 450 millioner kroner i løpet av 20 år.

 

Skjermbilde klimavalg

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*