Gass dårligere enn sitt rykte?

tord lienNy forskning tyder på at gass ikke er et så klimavennlig alternativ som norske politikere argumenterer med når de vil ha en fortsatt ubegrenset virksomhet på sokkelen. Det henger sammen med lekkasjer av den kraftige drivhusgassen metan, både ved utvinning og bruk. Besteforeldreaksjonen har på denne bakgrunn skrevet brev til olje-og energiminister Tord Lien der vi ber om dokumentasjon på at hans egen og andre politikeres virkelighetsbeskrivelse er korrekt. Det må være i deres egen interesse å få dette avklart, hvis de ønsker å framstå som noe mer enn forsvarere av Norges økonomiske særinteresser.

Til: Olje- og Energidepartementet v/Tord Lien
Kopi: Partiene på Stortinget v/energipolitiske talspersoner
Dato: 26.08.2014

Er gass en del av løsningen på klimaproblemet? Hvor er dokumentasjonen?
Vi vet at størstedelen av klodens utvinnbare fossile reserver må bli liggende i bakken, hvis vi skal ha en rimelig mulighet for å holde global temperaturøkning under to grader. Likevel ser vi ingen vilje blant toneangivende politikere til å la dette få konsekvenser for norsk petroleumsvirksomhet. Det hevdes med styrke at norsk olje og særlig gass er en del av løsningen på problemet – fordi det kan erstatte kull og være ei bru over til reinere former for energi.

Denne argumentasjonen og denne virkelighetsforståelsen kan ikke uten videre godtas. Isolert sett er det selvfølgelig rett at brenning av gass gir mye lavere CO2-utslipp enn kull. På den annen side kommer det nå stadig nye data om metan-lekkasjer ved utvinning og andre forhold som gjør at gass ser ut til å komme vesentlig dårligere ut enn tidligere antatt.

Klimavirkningen for metan (CH4) er i løpet av en 100-årsperiode rundt 30 ganger sterkere enn av CO2, og for en periode på 20 år hele 85 ganger sterkere. I en artikkel i magasinet Energi og Klima, basert på internasjonal forskningslitteratur, hevder professor emeritus Gunnar Kvåle at forskjellene mellom gass og kull i praksis kan være nokså små. Gasslekkasjene må være under 3 prosent hvis gass skal komme bedre ut enn kull for elektrisitetsproduksjon og under 1 prosent for bruk av gass for transport. Se: http://energiogklima.no/kommentar-analyse/gass-uegnet-som-bro-til-fornybarsamfunnet

Vi vil som besteforeldre ta ansvar for å trygge framtida for våre barnebarn. Det som legges fram i disse studiene synes vi er svært urovekkende. Vi krever at det blir tatt på største alvor av OED. Hvis det er slik at lekkasjer ved produksjon, distribusjon og bruk av gass er så omfattende at det sterkt reduserer og truer med å nulle ut en stor del av forbrenningsfordelene, må hele argumentasjonen til norske politikere og petroleumsindustri overprøves.

Muligheten må holdes åpen for at det gjelder andre og gunstigere tall for norsk sokkel og gassen derfra enn det som vises til i bakgrunnsmaterialet for Kvåles artikkel. I så fall må det være i departementets og politikernes egen interesse at dette blir grundig dokumentert. Inntil videre er det grunn til å tvile på at klima-argumentasjonen for norsk gassutvinning er noe særlig mer enn en overbygning over norske økonomiske særinteresser.

Med hilsen
Halfdan Wiik, styreleder Besteforeldrenes klimaaksjon

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*