Norge risikerer å sakke akterut

hauglandMilliardkonsernet Kodak gikk konkurs fordi ledelsen fortsatte å satse på film til fotoapparater mens resten av verden tok i bruk digitale apparater. Norge kan lide samme skjebne, hvis vi ikke klarer å omstille oss til å bli et lavkarbonsamfunn, advarer Bjørn Kj. Haugland i et intervju med Dagsavisen. Han er konserndirektør i DNV GL (tidl Det Norske Veritas). Rapportene fra FNs klimapanel viser at oljealderen går mot slutten, og at at det er nødvendig med enorme kutt i utslippene av klimagasser. Men de norske utslippene gikk opp fra 2012 til 2013, til tross for politikernes intensjoner. Nå må det tenkes nytt i gamlelandet, mener Haugland.

Nødvendig omstilling
Norge må bli tydeligere på hvilken retning vi ønsker å gå i. Haugland savner en tydelig og inspirerende visjon som gjør at alle sektorer har noe å strebe mot:

– Staten bruker årlig hele 400 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester. En vriding av innkjøpene i mer klimavennlig retning, kan dermed få stor positiv effekt.

– Universiteter og forskningsmiljøer må sette inn mer ressurser på å utvikle fornybar energi, og ikke bruke tid og krefter på å finne nye teknikker for å utvinne mer olje og gass.

– Næringslivet må intensivere sitt arbeid med bærekraftige og klimavennlige løsninger, og ikke la seg avskrekke av at ny og ren teknologi kan være dyrere å ta i bruk enn allerede eksisterende og fossil teknologi.

Verdifull olje
Dessuten bør mer av investeringene til Oljefondet kanaliseres inn mot klimautfordringene, ikke bare fordi det er riktig moralsk sett, men også fordi det er lønnsomt.

– Oljen er altfor verdifull til å bli brukt i forbrenningsmotorer som slipper ut CO2. Likevel blir 85 prosent av oljen som utvinnes, brukt på den måten. Vi bør i stedet bruke mer av oljen til produksjon av ulike varer og produkter, sier Bjørn Kj. Haugland.

Les hele intervjuet med Haugland i Dagsavisen.

Spre klimavett,
del denne saken!