Høge utslipp premieres med taxfree

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 1. jul 2014
  • AV:
    Redaksjonen
utslipp 1990-2013
For å matche kravene fra FNs klimapanel må norske utslipp i 2020 nærme seg 30 mill tonn. Lite tyder på at det går rette veien.

Norske utslipp av klimagasser går litt opp og ned uavhengig av klimapolitikken, viser 2013-tallene fra Statistisk Sentralbyrå. Fra olje- og gassutvinning økte utslippene med to prosent fra 2012, på grunn av sterk vekst i antall boredøgn både på produksjonsfelt og letefelt. En liten nedgang i forbruk av fyringsolje forklares med mindre behov for oppvarming, fordi 2013 var et relativt varmt år. Men i tillegg kommer at statistikken har et stort hull: Nordmenns flyreiser til og fra utlandet er ikke medtatt, selv om vi flyr og forurenser som aldri før. Disse utslippene blir fra i dag ytterligere stimulert ved regjeringens utvidelse av taxfree-ordningen.

Gjermund Hagesæter fra Fremskrittspartiet har vært på en forurensende utenlandstur, og blir fra i dag belønnet med to ekstra flasker vin.

Gjermund Hagesæter fra Fremskrittspartiet har vært på en forurensende utenlandstur, og blir fra i dag belønnet med to ekstra flasker vin. Foto Bergens Tidende.

Spre klimavett,
del denne saken!