Dårlige løsninger for togreisende i Norden

nsbI et brev til NSB-ledelsen etterlyser Besteforeldreaksjonens lokallag i Oslo et større engasjement for togreiser. – Vi erfarer at mulighetene til å velge tog fra Norge til Sverige og Danmark er små, og at vi nærmest tvinges til å ta fly, skriver de. I en tid der innsatsen for klimaet er kritisk viktig, og den enkeltes valg betyr noe, ber de om at det blir tatt noen konstruktive grep. Dessverre ligger utbyggingen av et moderne tognett langt tilbake, det må politikerne gjøre noe med. Men problemet er også en for dårlig utnyttelse av jernbanenettet slik det er i dag. NSB og de andre selskapene må bruke fantasien og se på mulighetene med friske øyne!

Reiseplanlegging og billettbestilling
Vi vil peke på noen eksempler som illustrerer noen av de hindrene man møter når man vil velge tog ved reise mellom Oslo og byer i Sverige og Danmark:

Billettkjøp må være enkelt og tilgjengelig. Henvendelser til NSB for reise utenlands (her nøyer vi oss med Norden som reisemål) skjer gjerne over internett, www.nsb.no. Ved å oppgi reisemål et sted utenfor Norge, kommer man ingen vei, og blir avvist. Hvis man ikke gir opp og leter videre finnes, godt gjemt nederst på hjemmesiden, et valgalternativ sist under «Kundeservice» som heter «land i Europa». For den delen av reisen som skjer f.eks. i Sverige blir man vist til www.sj.se. Dette fungerer tilsynelatende bra helt til man skal betale til SJ for reisen innen Sverige. Da viser det seg nødvendig å ha konto i et av de svenske bankalternativene for å kunne betale billetten.

NSB taper i konkurransen om oss kunder som mottar en strøm av tilbud fra flyselskaper og reiseselskaper som er lettere tilgjengelig. Det er en slående forskjell mellom flyselskapenes enkle og elegante billettsystemer og de vi finner hos NSB. I 2014 må det gå an å legge til rette for å kunne bestille og betale over nettet, velge sete, osv. Å reise til NSBs billettkontor og gjøre det på «gammelmåten», evt å bestille per telefon, må selvfølgelig fortsatt være en mulighet for de av oss som ikke er fortrolig med kjøp over internett. Men slik tingene er i dag, virker det gammelmodig og lite publikumsorientert.

Som kunder taper vi hyggelige reiseopplevelser der tog egentlig er å foretrekke framfor stressende flyreiser.

Klimaet er den største taperen når vi velger bort tog og ender opp med å fly på grunn av frustrasjoner og klundrete markedsføring.  

Togturer

Besteforeldrene vil ha tilbake det hyggelige nattoget!

Besteforeldrene vil ha tilbake det hyggelige nattoget!

Det er utrolig skuffende at det ikke er mulig å reise med nattog mellom våre land og med god frekvens på dagtog/ kveldstog. Toglinjene ligger der, men tilbudet er dårligere i 2014 enn for generasjoner siden. Hva skyldes dette?
 –         Er det samarbeidet mellom selskapene i Norden som svikter? Vi beklager at hyggelige besøk til kunstopplevelser, familiebesøk, jobbreiser og annet på dagtid ikke kan starte og avsluttes med en godt tilrettelagt og hyggelig togreise i sovevogn.
 –        Gjøres det markedsføringsframstøt på felles basis i de nordiske landene for å fremme togreiser i Norden? Er det vurdert å gjøre det enklere å reise til Nord-Norge over Narvik med tog? I dag er det vanskelig å oppdage mulighetene med mindre man er svært aktivt søkende.
–         Er det vurdert å tilrettelegge for nattog i det minste i sommerhalvåret?
–         Hvilke langsiktige hensyn tas i betraktning i deres strategi for å sikre et klimavennlig reisealternativ i Norden? 

I dag spør mange: – «men går det tog dit eller går det et tog da?» NSB har et samfunnsansvar for å promotere, opplyse, og legge til rette for flere togreiser i Norden.

Likegyldighet eller engasjement for togreiser?
I dag er det lett å få inntrykk av å være gammeldags hvis man tenker på tog som reisemåte over litt distanse mellom Norge og de andre nordiske landene.  Vi mener det bør være et mål for samferdselspolitikere og selskaper å fremme tog som et foretrukket alternativ for reiser mellom byer i Norden. Da kreves det en aktiv innsats både i det enkelte selskap, og i samarbeidet mellom selskapene. 

Vi ser fram til et positivt svar fra NSB, SJ og DSB, og at vår samferdselspolitikere tar grep for et framtidsrettet jernbanenett til beste for alle i dag og til beste for klimaet for våre etterkommere.

Med vennlig hilsen
Linda Parr, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon avd Oslo og omegn

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Gro Nylander | 01.08.2014

    Kjempefint tiltak! Veldig irriterende at det ikke går natttog til Kbh lenger, slik det gjorde før. Kan vi utfordre dem i media: Vi melder oss på jomfruturen….

  2. Finn Bjørnar Lund | 01.08.2014

    Hvor blir det av svarene på henvendelsen fra B K A.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*