Sammen for klima, på Verdens miljødag

Vi vandrerBesteforeldre forbereder seg til miljødagen 5. juni. Det er lanseringsdag for den nye folderen om Grunnlovens miljøparagraf, laget sammen med Miljøagentene, med barn og unge som målgruppe. Utenfor Stortinget skal den overrekkes representanter for partiene. I Bergen blir det stort arrangement på Festplassen, som avslutning på Besteforeldrenes «turmarsj for klima». I Molde, Bodø og flere andre steder vil besteforeldre og barn spre det glade budskap: «Alle har rett til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.»

 

112En unik trykksak
Demokratisk valgte politikere er betrodd ansvaret for å beskytte rettighetene til de unge og ufødte, de forsvarsløse og naturen. Det krever en aktiv politikk, i pakt med tilrådingene fra FNs klimapanel, og en vesentlig skjerping av både mål og midler sammenlignet med dem vi finner i Stortingets klimaforlik.

Vi vil se en norsk regjering som gjør alt som står i dens makt for å bekjempe farlige klimaendringer. Det er deres plikt i henhold til Grunnlovens § 112, sier Mette Newth, som har vært prosjektleder for folderen, et samarbeidsprosjekt som er finansiert av Unesco, med bistand fra jussprofessorer, miljøagenter og mange andre. – Jeg våger å påstå at det er blitt en unik trykksak om en unik lovbestemmelse. Det er ikke mange land i verden som har tatt vernet av natur og miljø, også for kommende generasjoner, inn i grunnloven sin. Men vi må passe på så det ikke bare blir pynt. Vi har laget denne folderen for å gjøre barn og unge og alle andre oppmerksomme på sine rettigheter – og bedre i stand til å kjempe for dem når politikerne ser en annen vei.

«Klima krever handling nå»
I hovedstaden håper Besteforeldrene og Miljøagentene på stor oppslutning når de skal ha sin markering utenfor Stortinget kl 12. Kampropet lyder:

        Oljetida er forbi
        Inn med all grønn energi
        Klima krever handling nå
        for at kloden skal bestå!

Breakdance på 112 sekunder (!) og natursti for de folkevalgte står også på programmet på Eidsvolls plass 5 juni.

BenjaminI Bergen/Hordaland har besteforeldrene lenge vært i sving med å planlegge en klimamarsj. Den starter i Os sentrum tre mil lengre sør dagen før, og avsluttes på Festplassen i Bergen sentrum. Underveis blir det både skjemt og alvor. Til kveldsarrangementet 5 juni har de fått med seg lokale jazzmusikere, forskere og politikere. Der stiller også ti år gamle Benjamin Rørstadbotten som har stått fram i avisene med sitt engasjement for en bedre klimapolitikk, og mot det han synes er en farlig oljepolitikk. Barn har rett til å bli hørt, og dette er noe han virkelig brenner for, sier moren hans Therese Rørstadbotten.

Vi går for samhold og vennskap mellom generasjonene. Alle kan være med, hele eller deler av veien, sier lokallagsleder Bjørghild des Bouvrie, som oppfordrer alle til å følge med på lagets facebook-side.

Gode plakater må til hvis det skal bli en skikkelig klimamarsj!

Gode plakater må til hvis det skal bli en skikkelig klimamarsj fra Os til Bergen.

Spre klimavett,
del denne saken!