En klimaløsning for folk flest

James HansenKlimaendringene blir beskrevet og advart mot, men verken politikere eller folk flest er i stand til å gjøre noe virkelig effektivt for å møte faren. James Hansen, verdensledende klimaforsker og forfatter av boka «Storms of my Grandchildren» har lansert et forslag som kan skjære gjennom handlingslammelsen, skriver Hallvard Birkeland i en kronikk i Bergens Tidende. Det er et enkelt system kalt «karbonavgift til fordeling», basert på økende avgifter på fossilt drivstoff. Inntektene betales tilbake til hver enkelt innbygger. De minst velholdne og mest klimavennlige vil komme best ut, og mange vil få økonomisk interesse av å redusere sitt klimafotavtrykk.

Spre klimavett,
del denne saken!