Stortinget må ta stilling til tjæresand

RHRasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne har fremmet en sak for Stortinget som ber regjeringen sørge for at Statoil trekker seg ut av all tjæresandvirksomhet i Canada. Forslagsstilleren mener Norge ikke kan fortsette å være medansvarlig for utvinning av en ressurs, som bare kan produseres hvis verden mislykkes i å løse klimautfordringen. I tillegg kommer naturskader,  forurensinger og helseproblemer for urfolk i området. Opplysningsvesenets fond, den svenske kirken og det britiske kirkefondet har solgt seg ut i protest. Også investorer som Storebrand, Folksam og andre har støttet forslaget om at Statoil skal trekke seg ut.

«I forbindelse med generalforsamlingen 14. mai 2014 vil aksjonærer igjen kreve at Statoils styre avvikler selskapets tjæresandproduksjon i Alberta. Det vil imidlertid være staten, som gjennom sin eierandel på 67 pst., vil avgjøre om Statoil avvikler sitt engasjement i virksomheten. Derfor må staten, som hovedaksjonær, bruke sin rett til å instruere Statoils styre til å trekke selskapet ut av canadisk tjæresandutvinning.» Se Dokument 8:40 S (2013–2014)

RELATERTE NYHETSSAKER:

11. mars 2014: Statoil må ut av tjæresand, vedtok Rogaland AP på sitt årsmøte. «Mange blir nok overrasket over at dette kommer fra oss i Statoils hjemfylke. Tidligere har vi vært litt forsiktige når det gjelder slike ting, men her framstår vi helt tydelige», sier fylkesleder Eirin Sundt til Stavanger Aftenblad.

18. juni 2013: Ti fredsprisvinnere skriver til president Obama og oppfordret ham til å avvise planene om Keystone XL tjæresand-rørledningen fra Canada til stater i USA. «Det vil være et avgjørende skritt for å begrense utvidelsen av en av de raskest voksende kildene til klimagass-forurensning.»

7. mai 2013: 36 organisasjoner krever at regjeringen trekker Statoil ut av tjæresand. Blant underskriverne er en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier, Kirken, fagforbund og hjelpeorganisasjoner. «Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort indirekte medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål.»

30. nov. 2012. Den norske kirke ber Statoil trekke seg ut av tjæresand. «Det er troen på Gud, som alle tings skaper og opprettholder, som driver kirken til engasjement for skaperverket. Vi mener det er tid for et modig valg av Statoil og regjeringen. Det hadde tydeliggjort, både for oss selv og for andre, at vår umettelige hunger etter naturressurser må forholde seg til visse grenser.»

17. april 2012: femti besteforeldre troppet opp ved Statoils hovedkontor på Vækerø, med ståltrommer lånt fra Greenpeace. “Besteprotesten” mot tjæresand var støttet av 28 organisasjoner.

17. april 2012: femti besteforeldre troppet opp ved Statoils hovedkontor på Vækerø, med ståltrommer lånt fra Greenpeace. “Besteprotesten” mot tjæresand var støttet av 28 organisasjoner.

17. april 2012: Tog av 50 besteforeldre mot Statoils hovedkontor. «Regjeringen vil ikke instruere Statoil om å trekke seg ut av canadisk tjæresand, og mener dette er styrets ansvar. Derfor har vi skrevet et brev til styret og ber dem trekke Statoil ut av verdens mest skitne oljeutvinning. Da kan vi slippe å skamme oss over å være norske.»

6. april 2011: Stor protestannonse i Edmunton Journal. «Som besteforeldre tar vi avstand fra norsk dobbeltmoral. Mens statsministeren og andre norske toppolitikere reiser verden rundt for å verne regnskog og få på plass en internasjonal klimaavtale, lar regjeringen være å nytte sin rett til å trekke Statoil ut av den klimafiendtlige tjæresand-businessen i Canada.»

Skjermbilde

 

Spre klimavett,
del denne saken!