Sammen for miljø og klima 5. juni

hand i handPå verdens miljødag 5. juni samler Besteforeldreaksjonen og Miljøagentene seg foran Stortinget. Der skal vi vise vårt engasjement for Grunnlovens miljøparagraf, og fremme vårt krav om at budskapet blir tatt på større alvor: «Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed …» En felles brosjyre er allerede under arbeid. Der skal vi fortelle, slik at også barn og unge kan forstå, hva de gammeldagse formuleringene i § 110b betyr for oss. Det gjelder de folkevalgtes ansvar og plikt til å gjøre det de kan for å sikre miljøet og et levelig klima. Norge kan ikke løse de store klimaproblemene alene, men kan gjøre veldig mye mer enn vi gjør i dag!

Fra barnas synsvinkel

Prosjektet får økonomisk støtte fra Unesco. Prosjektleder fra Besteforeldreaksjonen, forfatter Mette Newth har lang erfaring med formidling til barn og unge. Hun legger vekt på at Norge er et av få land i verden som har vært fremsynt nok til å fastslå i konstitusjonen at etterkommerne våre har samme rett til en sunn og mangfoldig natur som oss. Vi ønsker at norske barn skal være stolte av dette, men også at de skal forstår at loven er et demokratisk redskap for alle borgere, som forplikter våre myndigheter til handling.

Folderen skal ha 3-6 klassinger som primær målgruppe. Tekstens tone og holdning er svært, svært viktig, sier Newth. Vi kan ikke skjule for barn at den globale oppvarmingen endrer klodens miljø og klima for alltid. Men det må formidles slik at det stimulerer til handlingsorientert optimisme. Og en god kravmentalitet!

Med rett til å forstå

Mette Newth har stor tro pNewthå samarbeidet med Miljøagentene. Vi skylder å overlate barna en klode i like god stand som den vi arvet. Det er et godt konservativt prinsipp som Besteforeldreaksjonen legger til grunn for all vår innsats og alle våre krav til politikerne.

Barn har rettigheter, men ikke makt. Framfor alt har de rett til å si fra! Vår oppgave som voksne er å ta på alvor at de også har rett til å vite og forstå! Vi skal sørge for at teksten blir «kvalitetssikret» av miljøagenter. Det er for oss like viktig som at vi har med oss juridisk ekspertise, understreker Mette Newth.

Brosjyren vil være klar i god tid før markeringen 5. juni, slik at den kan sendes til alle organisasjonsledd. Den vil også bli spredd til skoler.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Leiv Skare | 06.03.2014

    Grunnloven er et svært godt utgangspunkt for vårt arbeide! Flott!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*