Offshore vindkraft en bedre løsning

elektrifisering_sokkel-579x383
Elektrifisering med offshore vind og energilagring basert på hydrogen

I diskusjonen om elektrifisering av oljefeltet Utsirahøyden, fokuseres det for ensidig på elektrifisering med kabler fra land, skriver Vegard Laukhammer i nettmagasinet Energi og Klima. Men det er ikke den beste løsningen sett i et større og mer langsiktig perspektiv, – et langt bedre alternativ er kraftforsyning fra offshore vindkraft. I tillegg til reduserte klimautslipp vil det bidra til å sette fart i en fornybar næringsutvikling og forskning som Norge har forsømt. Det vil være kjærkomment i en tid hvor aktiviteten i olje- og gassektoren er på vei ned: Vi sikrer våre egne investeringer og legger til rette for nye grønne arbeidsplasser i framtida.

Laukhammer er prosjektleder for fornybar energi ved Christian Michelsen Research i Bergen. Han peker på flere positive ringvirkninger ved et slikt alternativ:

VERDIKJEDE: Det vil føre til økt satsing på fornybar energi i alle ledd i verdikjeden. Da Statkraft annonserte at de ville bygge en 1000 MW vindpark for noen år siden, førte det til et kraftig oppsving i bedrifter som satset inn mot dette markedet. Da disse planene så ble lagt til side, forvitret det norske offshore vind-miljøet fullstendig.

LaukhammerFORSKNING TIL NYTTE: Forsknings- og utviklingsmiljøene vil få en arena hvor de kan benytte sin kompetanse. Det er i dag to store forskningssentre for offshore vind i Norge, i Trondheim og Bergen. Ved å unnlate å etablere et nasjonalt marked vil det gode arbeidet som utføres, får marginal verdi.

EKSPORTNÆRING: Man bygger opp teknologikompetanse som kan eksporteres. Det utvikles store offshore vindprosjekter i resten av verden. For at Norge skal kunne bli en stor leverandør i disse markedene, haster det med å bygge opp kompetanse på hjemmebane.

INFRASTRUKTUR: Det bygges opp en infrastruktur som senere kan brukes til produksjon av fornybare energibærere som kan eksporteres til markeder i resten av verden, eksempelvis i form av flytende hydrogen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Så langt jeg forstår situasjonen som omtales her, er jeg helt enig med Vegard Laukhammers argumentasjon. Jeg synes dette er glimrende ideer!
  Dette må legges på Ernas bord straks!

 2. Morris Karstensen | 27.01.2022

  bra det
  men er dette bærekrafti da

 3. Bjørn McBolsrud | 27.01.2022

  Er dette in nå for tiden?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*