Er elektrifisering av sokkelen et bra klimatiltak?

elektrifiserinDebatten går høyt etter at Statoil har valgt en løsning der kraft fra land skal forsyne oljefeltet Johan Sverdrup i første fase av Utsira-utbyggingen. Det er utilstrekkelig, alt må elektrifiseres krever miljøorganisasjoner og miljøopposisjonen på Stortinget. Men dette er en skinndebatt, mener Odd Handegård, tidl. direktør ved fiskerihøgskolen i Tromsø. På denne måten vil vi naturligvis spare litt gass på plattformene, men ettersom også denne gassen vil bli eksportert, kommer utslippene i Tyskland i stedet for i Nordsjøen. Det er bare fossil energi som vi lar ligge igjen i bakken, som har betydning for klimaet – alt annet blir juks og selvbedrag.

Et rent symboltiltak

Odd Handegård har lenge vært en markert stemme i debatten, med kritikk både av den norske energipolitikken og av miljøorganisasjonene, som han mener altfor ofte henfaller til symbolkrav uten særlige virkninger. Når man først har bestemt seg for å åpne et olje- eller gassfelt, er det nokså likegyldig for klimaet om CO2-utslippene kommer i Norge eller andre steder. Det som betyr noe, er om gassen hentes opp og brukes, ikke hvor eller hvordan den brukes. Elektrifisering er etter Handegårds syn en avledningsmanøver og en måte å forlenge den norske oljealderen på – under dekke av å gjøre den mer «grønn».

Lite hensiktsmessig

handegardMen Handegård, vi kan jo ikke løse alle problemer på én gang. Ser du ikke poenget med at vi i Norge tar ansvar for vår del av elendigheta, som best vi kan, og så får Tyskland og andre land ta ansvaret for sine utslipp?

 – Det er naturligvis hensiktsmessig for Norge å trappe ned bruken av fossil energi i fastlands-Norge, for å kunne forberede oss på den framtidige situasjon som oppstår når olje og gass er oppbrukt – eller helst før den tid. Men hvis vi dropper oljefyrene og elektrifiserer bilparken, og deretter eksporterer den fossile energien vi sparer, så ser jeg faktisk ikke helt poenget. Hvis Statoil-prosjektet i tillegg betyr at det nå halvt sovende gasskraftverket på Kårstø kommer i drift, slik det har vært snakk om, er det hele virkelig en stor vits. Jeg kan tenke meg bedre måter å bruke 12 milliarder kroner på.

Mer olje må bli liggende

Hva er så ditt alternativ for å få ned de høye norske utslippene? Vi kan jo ikke bare gjemme oss bak at vi er en liten nasjon, at løsningene må finnes gjennom internasjonale avtaler, etc. 

– Det er en god del som kan gjøres nasjonalt, i transportsektoren bl.a. Men når det gjelder sokkelen har jeg ikke noe annet svar enn det som kommer fra FN og alle som har greie på dette: En stor del av de fossile ressursene må bli liggende der de er. Dette uteglemmes stort sett i norsk politikk, bortsett fra i saken om Lofoten/Vesterålen/Senja. Miljøpartiene og miljøorganisasjonene burde hatt en konkret strategi for hvilke brønner som nå bør stenges, i tillegg til arbeidet med LoVeSe. Mange norske felt er i ferd med å bli ulønnsomme, eller de er avhengige av en oljepris på over 100 dollar fatet. Det er et krisetegn og en god grunn til at vi må begynne å tenke nytt innen norsk energipolitikk.

Men du er jo også skeptisk til mer utbygging av fornybar energi i Norge, hvis jeg har forstått deg rett?

– Jeg opplever at det er mye feilinformasjon og mange illusjoner omkring dette. Det snakkes som om Norge kan dekke en stor del av EUs kraftbehov. Men vi må huske at det totale energiforbruket i EU er på over 20 000 TWh. Det er hundre ganger mer enn det norske vannkraftpotensialet, inkludert verna vassdrag. Den fornybarproduksjon som kan eksporteres, er forsvinnende liten i forhold til behovet. EU må finne andre løsninger på sine energiproblemer.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Jeg er langt på vei enig i det som Handegård sier her. Det eneste som han ikke kommer inn på, men som kunne gjøre elektrifisering til et nyttig tiltak, var om man brukte et slikt prosjekt til å bidra til å utvikle havvind på norsk sokkel. Havvind er en virksomhet som har stort potensiale, men fortsatt trenger hjelp i en fase for å få ned kostnadene. Det gjør man ved å støtte pilot- og demoparker i en oppbyggingsfase. Storbritannia leder på dette området. I Norge har vi bare finansiert forskning, men ikke neste skritt. Både jeg selv og bl.a. Jeg synes Vegard Laukhammer uttrykker det godt nylig i DN og gjengitt på http://energiogklima.no/kommentar-analyse/driv-utsirahoyden-med-offshore-vind/ Da må man også se havvind som en næring som norske oljebedrifter kan sluses inn i (viktig å få dem over fra olje til fornybar!) og utvikling av havvind som en energikilde både for ren ny industri i Norge og til elektrisitetsforsyning rundt i verden.
    Peter M. Haugan, prof. I geofysikk, medlem av Besteforeldreaksjonen

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*