Det er ikke et spørsmål om «tro»

Ake BjorkeSven Åke Bjørke underviser ved Universitetet i Agder om bærekraftig utvikling. Han har sett seg lei på leflingen med såkalt «klimaskepsis», og tente på alle pluggene da en historieprofessor i en aviskronikk nylig ga uttrykk for vi egentlig ikke kan vite noe sikkert om så komplekse fenomener som klima. – Hva er dette for slags pludder og vås? spør Bjørke. Vi må altså bare velge hva vi skal tro på! Kunnskap er egentlig ikke kunnskap! Vi kan like gjerne tro på propaganda fra «tenketanker» finansiert av arabisk-amerikansk oljekapital som på rapportene fra FNs klimapanel. Ærlig talt, – en professor må vite forskjellen på skitt og kanel.

Vi vet, for søren!

Det er temmelig mye vi faktisk vet, sier Bjørke, mens han vifter med Klassekampen der han har svart professor Bjørn Olav Utvik. – Vi vet at det omsettes over 90 millioner fat olje hver dag, og tilsvarende mengder kull og gass. Vi vet at dette er fossilt karbon som slippes ut til luft når det forbrennes. Vi vet at det tilsvarer mellom 30 og 40 milliarder tonn ekstra CO2 tilført vår felles atmosfære hvert år. Det er bare å regne ut.

pludring– Verdens fremste klimaforskere, de som publiserer i vitenskapelige journaler, er ikke i tvil om at dette forsterker den naturlige drivhuseffekten og ubønnhørlig gir global oppvarming. Det er ikke spørsmål om tro. Det kan måles. Foreløpig dreier det seg om 0,2° C per tiår. Årlige variasjoner i været er mye større. Men det følger en oppadgående trend.

Noen tjener på skepsisen            

– Vi vet at et fat råolje omsettes for over 600 kroner. Verdens største oljeeksportører, Russland og verdens rikeste familie – kongefamilien i Saudi Arabia – håver inn 5-6 milliarder kroner hver dag. Ikke rart at klima er ikke-tema i disse landene! Man må gjerne velge å tro at Putin og Ibn Saud og direktørene i Shell, ExxonMobil, Chevron,  BP, Aramco, osv. er julenisser og filantroper og engasjert i menneskenes beste. Jeg tror det ikke.

Vi må slutte å pludre

Det er egentlig bare å stikke fingeren i jorda, mener Bjørke. De siste 28 år har hver eneste måned hatt en global gjennomsnittstemperatur over normalen. Ingen mennesker under 29 år har opplevd et «normalt» år eller et år kaldere enn den gjeldende normalen.

– Man kan velge å tro at FN og klimaforskerne er med i en verdensomfattende konspirasjon for å lure folk. Men særlig sannsynlig er det ikke. Heller ikke er det «god tro», som Utvik snakker om. Det forutsetter at man anstrenger seg litt for å sette seg inn i saken.

– Vi må nå slutte med relativistisk pludring, slik enkelte akademikere har for vane. Verden nærmer seg en situasjon der naturlige forsterkningsmekanismer kan bringe situasjonen helt ut av kontroll. Den som velger å være et mer eller mindre passivt ekkokammer for propaganda finansiert og styrt av den globale fossilindustrien, velger samtidig å ta risikoen på å stjele framtiden fra våre barn og barnebarn.

Les mer: http://ufbutv.com/2013/07/19/oljealderen-ma-avvikles/

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Idar R Andersen | 07.01.2014

  FNs klimapanel, global middeltemperatur, global oppvarming, klimaendringer, klimaforskning, klimakunnskap.
  Vi må tro på konkrete målinger og FN sine klimaforskere.

 2. Kristian Frederik Brandt | 07.01.2014

  For meg er det spørsmål om «tro». Jeg har ingen forutsetninger for å mene om det ene eller annet syn er tilstrekkelig faglig begrunnet, men velger å «tro» på hva FNs klimapanel, som jeg forstår representerer et betydelig flertall av verdens klimaforskere, er kommet frem til. Hva tilsier at jeg som legmann skal «tro» noe annet?

 3. Finn Bjørnar Lund | 14.01.2014

  Klimaendringene kan ikke endelig bevises før de har skjedd! Da er det for seint.
  For meg er dette ikke et spørsmål om tru. Forskere opererer med sannsynligheter.
  Det overveldende, stadig sterkere empiriske grunnlaget indikerer at det er all grunn til å frykte klimaendringer. Sannsynligheten for at det ikke kommer farlige klimaendringer er mye mindre, skal en følge verdens fremste klimaforskere. Det er nå overveiende sannsynlig at vi går mot en 4 graders temperaturstigning når våre barnebarn er besteforeldre om vi ikke snur CO2-utslippene. En så stor sannsynlighet for en irreversibel katastrofe har vi ikke lov til å ta på bekostning av de som kommer etter. Det er ikke tru men nøktern sannsynlighetsberegning som gir svaret på spørsmålet om klimaendringer.
  Finn Bjørnar Lund

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*