Karbonbobla

karbonbobleSpråkrådet har kåret sakte-TV til årets nyord – i hard konkurranse med blå-blå og rekkeviddeangst (velkjent fenomen for elbileiere). Men også klimadebatten har satt spor i språket vårt dette året, og karbonboble ligger høyt oppe. Det brukes som betegnelse på faren for en finansiell boble i olje-, gass- og kullsektoren. Selskapenes markedsverdi er delvis basert på reservene de eier, men bare en mindre andel av disse kan benyttes dersom den globale temperaturøkningen ikke skal overstige 2 grader. Hva skjer med selskapenes verdi hvis reservene må bli i bakken? Den som vil følge med i debatten, kan gå til temaside i nettmagasinet Energi og Klima.

Spre klimavett,
del denne saken!