Viktig skritt i riktig retning fra Arbeiderpartiet

gahr store«Det er tid for å beslutte at Statens pensjonsfond ikke skal investere i kullselskaper», sier Jonas Gahr Støre. Han varsler at AP vil se på hvordan fondet kan brukes til å styrke fornybare energikilder verden over. «Vi har nå mye kunnskap om hvor skadelig produksjon av kraft fra kull er for klimaet. Det har stor signaleffekt hva vårt pensjonsfond gjør. Det har tidligere trukket seg ut av tobakk og palmeolje» Det er helt nye toner fra vårt største parti, og blir godt mottatt av en samlet klimabevegelse. Spørsmålet nå er: Hva skjer med tjæresandinvesteringene, som er like skadelig for natur, landskap og det globale klima? 

Ut av canadisk tjæresand

Statens pensjonsfond utland (best kjent som Oljefondet) hadde ved utgangen av 2012 over 55 milliarder kroner investert i selskaper som driver med tjæresandutvinning i Canada. Hva verre er: Den norske stat er gjennom Statoil direkte ansvarlig for virksomheten. Vi vet at dette er karbonreserver som må bli liggende i bakken, hvis verden skal ha mulighet for å begrense den globale oppvarming til to grader. Fullskala tjærsand-utvinning betyr enorme nye mengder CO2 til hav og atmosfære. Det er «game over» for klimaet, sier klimaforskeren James Hansen.

På initiativ fra WWF, Greenpeace og Besteforeldreaksjonen ble det tidligere i år sendt brev til regjeringen fra 36 norske organisasjoner, med krav om at Statoil må trekkes ut av tjæresandvirksomheten. Blant underskriverne er en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier, kirken, fagbevegelse og hjelpeorganisasjoner.

Sviktende etiske vurderinger

"Tar sands exploitation would mean game over for climate." James Hansen

«Tar sands exploitation would mean game over for climate.» James Hansen

Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med  norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål, heter det i brevet. Beaver Lake Cree First Nation har reist sak mot Canadas regjering og Albertas delstatsregjering, med grunnlag i sine rettigheter som urfolk.

Vi kan ikke se at tjæresandutvinningen er forenlig med Statoils retningslinjer for miljø, heter det i brevet. Vi kan slett ikke forstå at den norske stat er tjent med å ta del i en virksomhet med så mange negative sider. Pga. statens eierskap i Statoil påføres norske borgere medansvar både for sannsynlige økonomiske tap på sikt, og for sviktende etiske vurderinger nå.

 

Spre klimavett,
del denne saken!