En vei til klimakunnskap

2 gr CDet populærvitenskapelige magasinet 2°C kom ut første gang i 2012, og er et samarbeid mellom Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Klimastiftelse. Årets utgave presenterer hovedkonklusjonene fra FNs klimapanel, og gir innblikk i hvordan klimakunnskapen blir til. Andre tema som løftes fram er klimaendringenes konsekvenser for matvaresikkerheten i ulike deler av verden. Vi kan også lese hva klimaforskningen har observert her til lands når det gjelder ekstrem nedbør, temperaturutvikling på land og i havet, havstigning, havforsuring og snø- og isdekke, og hva som er antatt utvikling fremover.

Målet er kunnskapsspredning

Oppdatert og tilgjengelig kunnskap om vår tids største utfordring er nødvendig skal dagens og morgendagens beslutningstakere være i stand til å ta de rette valgene, sier Eystein Jansen, direktør for Bjerknessenteret.

Vi har nå gjort den nyeste klimakunnskapen tilgjengelig, men det er bare halve jobben. Nå gjelder det å spre 2°C til så mange næringslivsledere, politikere, investorer, tillitsvalgte, lærere og elever som mulig, sier Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

I 2012 ble over 9.000 eksemplarer av 2°C distribuert til private bedrifter, offentlige virksomheter, bibliotek og frivillige organisasjoner. I tillegg ble 20.000 eksemplarer delt ut til norske skoleelever. Heftet koster 100 kr og kan bestilles fra Fagbokforlaget.

Også i år er 2°C tilgjengelig for alle på nettsiden tograder.no.

 

Spre klimavett,
del denne saken!