Eldre menneskers stemmer trengs

Inge E«Besteforeldrenes klimaaksjon trengs fordi stemmer fra vår generasjon også må bli hørt. Vi har ingen andre hensyn å ta enn hensynet til de som kommer etter oss», sier Inge Eidsvåg, som er nytt styremedlem i foreningen. Den folkekjære forfatteren og foredragsholderen etterlyser modige politikere som tør å ta nødvendige, men upopulære standpunkter. «Jeg er redd det tenkes for mye på karriere og gjenvalg nå for tida, og at perspektivet blir for kort.» Sammen med miljøpedagogen Per Bjørn Foros ønsker han å ta med sin egen generasjonserfaring inn i kampen for en mer ansvarlig klimapolitikk.

Folkepedagogen

Inge Eidsvåg har vært lærer i grunnskolen, ved Ringve gymnas og ved Nansenskolen på Lillehammer. Der var han også rektor i mange år. For tiden er han forfatter og lektor ved samme institusjon. Han er en aktiv bidragsyter til bøker, tidsskrifter, aviser og NRK. Han har redigert flere essaysamlinger og har selv skrevet en rekke bøker. Den foreløpig siste kom nå i høst og har tittelen «Men livet lever. Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder».

Inge Eidsvåg har fått Brobyggerprisen for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulik religion og livssyn, og ble i 1997 tildelt Kulturprisen for Gudbrandsdalen. I 2005 fikk han Blanche Majors forsoningspris for sitt dialogarbeid for demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning på Balkan. Han har nettopp mottatt Dialogprisen 2013 fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Økofilosofen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPer Bjørn Foros fra Trondheim har i mange år arbeidet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og undervist vordende lærere i pedagogikk og miljøfag. Han har skrevet en rekke bøker og deltar gjerne i offentlig debatt, både når det gjelder utdanning, miljøspørsmål og politiske temaer, ispedd kulturkritikk og tanker om menneskelivets mål og mening. Bøker av interesse: «Har vi råd til vekst?» (1996), «Tid for besinnelse» (2003) og «Angsten for oppdragelse» (2012).

Når det gjelder norsk klimapolitikk sier Per Bjørn Foros at han savner større troverdighet, mer etisk refleksjon, bredere forståelse, og en erkjennelse av at problemene ikke kan løses uten endringer i livsstil og større forpliktelser på hjemmebane. «Besteforeldrenes klimaaksjon trengs fordi den uttrykker en generasjonserfaring som er nødvendig for å forstå dagens problemer, holdninger og samfunn. Klimaproblemene er skapt av vår generasjon, og det er vi som er mest troverdige når vi innrømmer vår skyld og maner til politisk og personlig ansvar.»

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*