Historien om politikere som tok ansvar og så framover

Sidsel 2012Grunnlovens miljøparagraf 110b er en liten, men viktig del av norgeshistorien, skriver Sidsel Mørck og Arild Stubhaug fra Forfatternes klimaaksjon i Dagsavisen. Det begynte i 1972, da Venstres stortingsrepresentant Helge Seip fremmet et grunnlovsforslag om at Staten skulle være forpliktet til å verne naturmiljøet slik at alle var sikret ren luft, rent vann og adgang til rekreasjonsområder. Naturressursene skulle bevares for ettertiden. Forslaget ble behandlet av Stortinget i 1976 og forkastet mot én stemme. I 1992, etter Brundtland-kommisjonen, vedtok et samlet Storting nåværende bestemmelse. Les hele historien.

Spre klimavett,
del denne saken!