EU kan vedta direktiv mot tjæresand

George-photo
George Poitras er en internasjonalt kjent størrelse i debatten om Canadas tjæresand. Han bor nedstrøms fra tjæresandprosjekter i det nordøstlige Alberta.

Den kanadiske urbefolkningstalsmannen George Poitras er på tur til flere EU-land, for å møte parlamentarikere og snakke om konsekvensene av tjæresandindustrien i Alberta. Målet er å samle støtte til forslaget om å merke drivstoff fra tjæresand som særlig sterkt forurensende. Canada har lyktes i å forsinke gjennomføringen av EU-direktivet i flere år. De hevder at tekniske nyvinninger vil kutte utslipp og redusere tilhørende miljømessige fotavtrykk. Påstandene blir avkreftet av uavhengige forskere. «Sannheten er at tjæresand ødelegger urfolks samfunn og miljø, og har vidtrekkende konsekvenser for det globale klimaet», sier Poitras.

Foreløpig brukes det i EU svært lite olje fra tjæresand, men raffinerier i Europa forbereder seg allerede på å importere slikt drivstoff. Det endelige forslaget fra EU-kommisjonen er ventet å bli lagt fram i nærmeste framtid, med vedtak i desember. Først skal medlemsstatene si sin mening. 

«Vi håper fortsatt på et direktiv som vil merke tjæresand som det det er: alvorlig forurensende og en trussel mot det globale klimaet», sier Franziska Achterberg  i Greenpeace som samarbeider med Poitras for å overbevise EU-politikerne. «Et direktiv ville effektivt lukke EU-markedet for drivstoff produsert fra tjæresand, og gjøre investeringer i denne virksomheten mye mindre attraktivt.»

Fra UK Tar Sands Network

 

Spre klimavett,
del denne saken!