Barn rammes først og hardest

UNICEF
Gutter bruker en stor jernpanne som flåte for å krysse flomvannet i landsbyen deres i Sindh sør i Pakistan. Mer enn 2,7 millioner barn ble rammet av flommen i Pakistan i 2011. Hvert år rammes nå mer enn 9 millioner barn av flomkatastrofer, og tallet er økende.

Mens de voksne har sittet på hendene og gjort sjokkerende lite, viser undersøkelser at det store flertall av verdens barn og unge er fullt klar over trusselen om økende global oppvarming. Det går fram av den nye rapporten fra UNICEF: Climate change, children’s challenge. Særlig er det barn i utviklingsland som vil bli rammet. Større og mer hyppige naturkatastrofer, endrede nedbørsmønstre og kriser for landbruket truer barns grunnleggende rett til utdanning, helse, rent vann og nok mat. «Global oppvarming handler ikke om en fremtid vi ikke vil leve lenge nok til å oppleve. Det handler om situasjonen her og nå, og om fremtiden for våre barn.»  

En stadig mer urettferdig verden

Måten vi snakker om klimaendringene på blir ofte litt abstrakt, mener forfatterne av rapporten. Det legges for liten vekt på de menneskelige omkostningene, og på rettferdighet mellom generasjonene. FNs klimapanel har gjort modellberegninger som viser temperaturøkninger og klimatilstand i verden i 2030, 2050, osv. Da må vi tenke på at et barn født i 2012 vil være 18 i 2030 og 38 i 2050.

«Hvis ikke noe blir gjort, frykter jeg for at når jeg blir tredve, vil de problemene vi ser i dag virke bagatellmessige sammenliknet med dem vi da vil stå overfor.» Eshita 14 år, Storbritannia.

Noen nøkkeltall:

  • Antall barn rammet av værrelaterte katastrofer vil øke fra anslagsvis 66,5 millioner per år fra til slutten av 1990-tallet, til så mange som 175 millioner per år i kommende tiår.
  • Kvinner og barn har 14 ganger større sannsynlighet for å dø i en katastrofe enn menn.
  • Barn fra de fattigste familiene har 10 ganger større sannsynlighet for å bli rammet av miljøkatastrofer, enn barn fra velstående familier.

Les mer om UNICEF-rapporten

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*