Ny regjeringsplattform: Føre-var-prinsipp som forplikter

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 1. okt 2013
  • AV:
    Redaksjonen

OsmundsenDet er mye å glede seg over i avtalen mellom de fire sonderingspartiene, mener Terje Osmundsen. Han er tidligere politiker (H) og sekretær for statsminister Kåre Willoch, nå direktør i solenergiselskapet Scatec Solar. I en artikkel i nettmagasinet Energi og Klima viser han til at samarbeidspartiene erklærer at de «bygger sin politikk på forvalteransvaret og føre var-prinsippet». – Men det sier seg selv at formuleringene også forplikter. En regjering som vil bli husket som føre-var-regjeringen kan ikke med åpne øyne gå inn for en politikk som vi med dagens kunnskap vet vil gjøre levevilkårene for kommende generasjoner vanskeligere.

Kritisk til transport

Osmundsen finner så vel positive som mer tvilsomme sider ved samarbeidsavtalen mellom H, FrP, V og KrF. Det skal føres «en offensiv klimapolitikk» og «klimaforliket skal forsterkes». Beslutningen om at det ikke skal igangsettes oljerelaterte aktiviteter utenfor Lofoten og Vesterålen, bør tas som en påminnelse til Kyst-Norge om at oljealderen ikke vil vare i generasjoner, skriver han.

Mest kritisk er Osmundsen til signalene om at veiinvesteringene skal økes utover rammene i Nasjonal transportplan. Problemet er at selv den gjeldende planen sier at nesten alle utbyggingsprosjekter vil gi økte utslipp av klimagasser i Norge. Den nye Solberg-regjeringens knipe består i at den både skal bygge mer veier enn Stoltenberg-regjeringen, samtidig som den skal kutte CO2-utslippene mer enn hans regjering.

Mobilisere kommunene

 – Motsetningen viser at det er behov for å tenke nytt når det gjelder gjennomføringen av klimapolitikken i Norge. Nøkkelen til å løse Solberg-regjeringens knipe ligger trolig i å mobilisere kommunene. Det er en rekke ting de kan gjøre for å kutte utslippene, ikke minst fra transportsektoren. De kan slippe til private leverandører av utleie- og abonnements-elbiler og sykler. De kan utvikle kollektivtilbud og sykkelveier tilpasset barnehager, skoler, sykehus og andre offentlige tilbud. De kan ta i bruk kø-prising og avgifter for å nå sine lokale utslippsmål. Føre var er viktig, men det hjelper å tenke smart også, skriver Osmundsen.

Les hele artikkelen i Energi og Klima

 

Spre klimavett,
del denne saken!