Kommer sola til å stå opp i morra?

CM3FNs klimapanel er 95 % sikker på at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Sikrere kan det ikke bli, sa Cecilie Mauritzen i sitt foredrag for Besteforeldreaksjonen fredag 27. sept. Hvis vi tror at sola vil stå opp også i morra, bør vi slutte å så tvil om at menneskeheten har lagt seg på kollisjonskurs med sitt eget livsgrunnlag. Med den utslippstrend vi har nå, vil et kritisk nivå være nådd allerede om 20-30 år. Da kan vi glemme målet om å begrense oppvarmingen til 2 grader, den kan bli det dobbelte før dette århundret er omme. For ansvarsbevisste mennesker finnes det bare ett valg: CO2-utslippene må ned. Senest fra 2020 med flere prosent hvert år.

Foran et grønt skifte

TO3En noe mer optimistisk tone ble slått an av Terje Osmundsen, tidligere rådgiver for statsminister Willoch m.m. I dag arbeider han mest med utvikling av solenergi internasjonalt, der utviklingen går med hurtigtogsfart. Mye tyder på at vi står foran et historisk vendepunkt, sa han. Etterspørselen etter fossil energi, særlig kull og olje, vil komme til å synke, mens energieffektivisering og produksjonen av ny, fornybar energi øker.

Den teknologiske utviklingen og endringene i markedet har ikke sunket inn blant de fleste norske politikere ennå, mente Osmundsen. De går videre i gamle spor, som om «oljeeventyret» bare skal fortsette inn i solnedgangen. Subsidiering av selskapenes letevirksomhet, med milliarder av kroner hvert år, er feil vei å gå. Olje- og gassutvinning i arktiske områder kan i virkeligheten stå foran store problemer, også økonomisk, i en verden der endringene i energimarkedene går så fort som nå.

Et nytt solidaritetsalternativ

Turid LBudskapet fra Osmundsen var «musikk i våre ører» sa en av deltakerne på seminaret. Like godt mottatt ble Turid Lilleheies oppgjør med fagbevegelsens lunkenhet og vanetenking, og særlig med LO-ledelsen som nylig gikk sammen med bl.a. NHO i et krav til den nye regjeringen om å starte forberedelser for oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ved årets LO-kongress hadde Fagforbundet forberedt et forslag om å støtte kravet om et oljefritt Lofoten. Det forsvant og ble vekslet inn i en hestehandel med andre deler av LO, for å få valgt Fagforbundets kandidat Gerd Kristiansen som ny toppleder.

Slik kan vi Kleppeikke drive på, sa Lilleheie, som har en bakgrunn som mangeårig leder av Norsk Tjenestemannslag. Hun etterlyste et nytt solidaritetsalternativ, langsiktig og på tvers av generasjonene, i ånden etter Per Kleppes politikk for å stabilisere norsk valuta gjennom en kombinasjon av moderate lønnstillegg, sysselsettingsskapende tiltak, osv. I dag sitter de begge i Besteforeldreaksjonens råd.

 

Spre klimavett,
del denne saken!