Med tro på at det nytter

rollerI dag møtes besteforeldre fra hele landet til seminar og rådsmøte i Oslo. Først på programmet står foredrag av Cecilie Mauritzen, direktør for Cicero Senter for klimaforskning. Hun kommer rett fra Stockholm og presentasjon av FNs klimapanels nye rapport. Den bekrefter at raske utslippskutt er nødvendig. Det er også mulig, hvis vi er villige til å betale prisen og gjøre langsiktige nok valg. – Vi er en del av en voksende og verdensomspennende bevegelse, sier Halfdan Wiik, styreleder i Besteforeldreaksjonen. Vi elsker våre barn og barnebarn. Vi krever en klimapolitikk som trygger alle barns framtid. Det får koste hva det koste vil.

Bærekraft, politikk og utvikling

Besteforeldreaksjonen graver seg ikke ned i dystre framtidsvisjoner. Mismot og pessimisme er det billigste av alt, sier Wiik. Etter Mauritzens presentasjon av den nye klimarapporten, vil Terje Osmundsen trekke opp utsynet mot et bærekraftig norsk samfunn i 2030. Han er tidligere sekretær for statsminister Kåre Willoch. I dag er han direktør i solenergiselskapet Scatec Solar.

Turid Lilleheie, mangeårig forbundsleder for Norsk Tjenestemannslag og styreleder i den sosialdemokratiske tenketanken Progressiv, vil snakke om arbeiderbevegelsens bidrag. Kan vi løse klimaproblemene, uten å se det i sammenheng med andre samfunnsproblemer og utfordringer?

En folkebevegelse for klima?

Møtet fortsetter lørdag. Her vil Svein Tveitdal, leder for Klimavalg 2013 fortelle om erfaringene fra kampanjen. Han vil også snakke om utsiktene framover: Hva er muligheten for å bygge videre på det nettverket som er skapt?

110 bBesteforeldreaksjonen siterer ofte Grunnlovens paragraf 110b: Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis produktionsævne og Mangfold bevares. Vi har invitert Beate Sjåfjell, professor dr juris og styreleder i den norske avdeling av Concerned Scientists til å snakke om paragrafen. Er det en uforpliktende programerklæring, eller en pliktbestemmelse?

Med lov skal landet bygges

Vi anser Grunnlovens miljøkrav som et personlig ansvar for de folkevalgte snarere enn en partisak, sier styreleder Halfdan Wiik. Skal grunnlovsjubileet 2014 bli noe mer enn fryd og bløtkake, må paragrafen følges opp på mer forpliktende måte enn vi har sett så langt.

Besteforeldreaksjonen vil ha et Norge vi kan være stolte av for jobben vi selv gjør, og hva vi selv bidrar med for å forebygge farlige klimaendringer. Det innebærer:

  • En avgiftspolitikk som belønner klimavennlig næringsvirksomhet og forbruk
  • En storstilt satsing på lavenergi transportløsninger, lokalt og regionalt
  • Sårbare havområder, som Lofoten, må skjermes mot oljeutvinning
  • Statoil må trekkes ut av særlig skitten virksomhet som skifergass og tjæresand
  • Oljefondet trenger nye og skjerpede miljøetiske retningslinjer
  • Det må vedtas en egen klimalov for å sikre tilstrekkelige kutt i CO2-utslipp, uavhengig av skiftende politiske flertall 

 

Spre klimavett,
del denne saken!