Trenger flere jordkloder

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    torsdag 26. sep 2013
  • AV:
    Redaksjonen

living_planet_report_2012_65569WWFs Living Planet Report 2012 ble lagt frem i dag. Den dokumenterer et enormt press på ressursene. Naturen på jorda bruker ett og ett halvt år på å skape de godene vi bruker opp på ett. Om alle skulle leve som gjennomsnittspersonen i USA, ville vi trenge fire jordkloder.  Nordmenn kommer heller ikke godt ut. Vi lever som om vi skulle ha tilgang til 2,7 jordkloder. Folk i fattige land bruker mindre ressurser og krever mindre plass, men opplever samtidig den største nedgang i naturmangfold. – Vi får en større gjeld til naturen for hvert år som går. Det er åpenbart at dette ikke kan fortsette i lengden, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen. 

Klimautslipp og arealbruk

Living Planet Report utgis annethvert år og lages av WWF (World Wide Fund for Nature) i samarbeid med med Zoological Society of London og Global Footprint Network. Årets rapport viser at høye og voksende klimautslipp er hovedgrunnen til at menneskeheten per i dag tar større plass enn naturen egentlig tillater. Neste trussel på listen handler om hvordan vi bruker arealer.

 – Det store bildet handler om at folk i sør ofrer sin natur og sine ressurser for vår rikdom, sier Nina Jensen.  Mange av verdens fattigste og mest sårbare land subsidierer livsstilen i rikere land som Norge. Living Planet Report viser hvordan disse landenes ressursgrunnlag blir stadig dårligere, mens det meste av velstanden som bygges havner i de rike landene.

Transport, energi og mat

For å snu den negative utviklingen trengs en gedigen, gradvis snuoperasjon i global skala. Rapporten beskriver 16 prioriterte endringer som må på plass.¨ 

Tiltakene dreier seg om bedre naturforvaltning, mer miljøvennlig produksjon, overgang til fornybare energikilder, mer miljøvennlig diett, bedre tenking rundt bærekraft i finanssektoren, og en mer rettferdig fordeling og kontroll med befolkningsveksten. Både politikere, næringsliv og folk flest må bidra. 

WWF har blant annet foreslått at Norge får en egen klimalov som kan tette gapet mellom ambisjoner og virkemidler i klimapolitikken her hjemme. 

Les mer om Living Planet Report 2012 her

Spre klimavett,
del denne saken!