Klimakrigens pengemenn på offensiven

APIFNs klimapanel legger nå siste hånd på sin nye hovedrapport, med oppsummering av den beste klimakunnskapen vi har. Det skal bl.a. gi grunnlag for de internasjonale forhandlingene. Samtidig er en oljesmurt lobby i gang med en svertekampanje. Klassekampen har intervjuet Svein Tveitdal om denne virksomheten. Han er tidligere direktør for FNs miljøprogram og leder av Klimavalg 2013. Pengesterke lobbynettverk har de siste ukene pumpet ut kronikker, blogger og rapporter som angriper FN-rapporten, forteller han. Pengene får de fra fossilindustrien, der også Statoil lurer i kulissene.

Disse sprer anti FN klimapropaganda:

  • Koch Industries: Oljemaganatene Charles og David Koch bruker millioner av dollar på propaganda for å så tvil om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte. Sponser bl.a. Cato Institute, som de siste ukene har stått bak en bloggserie som angriper FN-rapporten.
  • Heartland Institute: Tenketank som har satt sammen sitt eget alternative klimapanel, «Nongovernmental International Panel on Climate Change». Der syr kjente klimafornektere sammen rapporter som blant annet hevder at global oppvarming har sine fordeler.
  • American Petroleum Institute: USAs største oljelobbyorganisasjon. Representerer 400 av de største selskapene innen petroleumsindustrien, blant dem Statoil. Motarbeider bl.a. forsøk på å innføre en strengere amerikansk klimalovgivning.
  • Donors Trust: Pengefond som finansierer en lang rekke aktiviteter på den amerikanske høyresida. På toppen av lista er tenketanker som Heartland Institute og andre som benekter at klimaendringene er menneskeskapte og motarbeider miljøbestemmelser.

Oljeindustrien frykter klimaavtaler

– Krefter som Koch-brødrene har klare interesser av at man ikke får på plass noen internasjonale klimaavtaler, slik at de kan fortsette å pumpe opp olje og gass så fort som mulig, stikk i strid med forskernes anbefalinger, sier Tveitdal til Klassekampen.

 – Hvis klimaforhandlingene lykkes og to tredeler av fossile ressurser blir liggende i bakken, så er det et gigantisk tap for fossilindustrien. Årsaken er at disse ressursene fysisk fortsatt ligger i bakken, mens de økonomisk allerede er tatt opp og står i balansen til disse selskapene.

Konstruerer debatt 

FNs klimarapport fra 2007 inneholdt et par alvorlige feil, blant annet om bresmelting i Himalaya-fjellene. Feilene ble snedig utnyttet av klimafornektere som har brukt dem til å ramme IPCC sitt navn og rykte. Tveitdal mener fossilindustrien langt på vei har lyktes i å forvirre og desinformere.

– Teknikken er å så tvil i opinionen, samtidig som de lurer media til å tro at det finnes en reell debatt blant forskere om hvorvidt klimaendringer er menneskeskapte, sier han. På verdensbasis er det minimal akademisk uenighet om om dette. 97 prosent av verdens klimaforskere er i dag enige om at klimaendringene er menneskeskapte.

– Problemet er at om du spør mannen i gata, så er det bare rundt halvparten som tror at forskerne er enige, sier Tveitdal.

 (Kilde: Klassekampen 24.9.2013)

Spre klimavett,
del denne saken!