Klimavalg 2013 fikk fram engasjementet!

ST5Etter at Besteforeldreaksjonen tok initiativ til Klimavalg 2013, ble det tidlig i prosessen lagt ned et betydelig arbeid i å formulere faglig grunnlag og krav til politikerne. Dette har vært avgjørende viktig for oppslutningen, sa kampanjeleder Svein Tveitdal under sitt foredrag på besteforeldrenes seminar 28. september. Kravene måtte være troverdige, lette å forstå, enkle å kommunisere: en norsk klimapolitikk i henhold til anbefalingene FN har til rike land. Mer enn 100 organisasjoner ble til slutt med. Selv om klima ikke ble avgjørende ved valget, har det aldri blitt mer diskutert enn denne gangen, og i miljøer langt ut over de tradisjonelle miljøorganisasjonene.

Klima på den politiske dagsorden

I den siste partilederdebatten på NRK fjernsynet var klima ett av to hovedtemaer. En meningsmåling før debatten viste at to tredeler av velgerne er innstilt på å betale for en bedre klimapolitikk. Målet om å få satt klima på dagsorden i valgkampen 2013 ble langt på vei oppnådd, mener Tveitdal.

  • 101 medlemsorganisasjoner var over forventning
  • 52 lokalgrupper var over forventning
  • Aldri tidligere har så mange organisasjoner stått sammen om så konkrete klimakrav.
  • Unikt og bredt samarbeid mellem kirken, fagforbund, miljøbevegelsen, akademia m.v.
  • Bidrag til kunnskaps- og nettverksbygging i medlemsorganisasjonene
  • To bokutgivelser og flere rapporter
  • Mediadekning var under forventning

Hva nå? Fra Klimavalg 2013 til …?

Å påvirke Stortingsvalget i 2013 var viktig. Å påvirke politikken etter valget blir enda viktigere, sa Tveitdal.  Han viste til at de aller fleste av organisasjonslederne har vært positive til en videreføring av kampanjen.

Lederen i Norges Bondelag Nils T. Bjørke sier i et intervju: «Min overbevisning og mitt enkle svar er: Arbeid med klima og energiutfordringer er et langsiktig arbeid som krever kontinuitet.» I en epost på valgdagen skriver tidligere stortingsrepresentant og medlem av Besteforeldreaksjonen Per Aunet:

TING TAR TID!  Nå skal vi virkelig starte arbeidet. Folk flest har ikke hatt kjennskap til Besteforeldrenes klimaaksjon. Folk flest ante ikke hva Klimavalg 2013 var. Folk flest kjenner ikke forskjellen på vær og klima.  Nå er grunnlaget lagt for arbeid som vil gi resultater så det svir i 2017, om ikke norske politikere i alle partier tar klimautfordringene på en langt, langt, langt mer alvorlig måte om 4 år. Men selv om “ting tar tid”, så haster det så mye at vi ikke har tid til å slappe av lengre enn til i morgen.  Full innsats vil være nødvendig i dagene, ukene, månedene og årene framover. Hvilken viktigere beskjeftigelse kan vi besteforeldre bruke tid på enn å redde vår klode for fremtidens generasjoner?

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!