Tull om global nedkjøling

drivis, Adventfjorden;Longyearbyen
Satellittmålinger viser at havisen i Arktis krymper raskt. Ikke nødvendigvis fra det ene året til det neste, men sett over lengre tidsrom går utviklingen i bare en retning. Fotosamlingen Svalbard Museum.

«– Vi går fra global oppvarming til global nedkjøling», «60 prosent mer is i Arktis på ett år», «And now it’s global COOLING!», «Global warming? No, actually we’re cooling, claim scientists». Dette er overskriftene Dagbladet, Hegnar Online, Daily Mail og Telegraph bruker når de forteller om det siste årets økning i isdekket hav. – Det er bare tull, sier Svein Tveitdal, leder for Klimavalg 2013. De blander sammen klimaet og været. 2012 var et rekordår. Når man sammenligner med et slikt ekstremår, er det bare logisk at issmeltingen blir mindre. Han reagerer på uansvarlighet og kunnskapsløshet i media.

Norske forskere reagerer
Flere norske eksperter sabler ned den fremstilling av saken som bl.a. Dagbladet har klippet fra de engelske tabloidene. – Skal man studere klima må man se på de langsiktige trendene, sier Eystein Jansen til NRK. Han er professor og direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, og forklarer at årets isutbredelse er langt lavere enn gjennomsnittet for de siste 30 årene.

Tore Furevik er Bjerknessenterets havisekspert og sier det er riktig at det er mer is i år enn i fjor. – Men det er direkte feil å si at oppvarmingen har stoppet opp, det finnes absolutt ingen som helst holdepunkter for det. Det er naturlig at det er variasjoner fra år til år. Man kan ikke forvente rekorder år etter år, men den generelle trenden er at vi får mindre is, det er det ingen tvil om.

Klimaskepsis i avisene
Tveitdal mener Dagbladet og andre aviser burde holde seg for god til å gjengi løse påstander fra klimafornekterne.  – Media har et betydelig ansvar, sier han. Nesten halvparten av mannen i gata tror at forskerne er kjempeuenige, og en del av den oppfatningen kommer av hvordan media håndterer det.

Han mener en del av grunnen til at klimaskeptikerne får så stor plass, er at olje- og kullindustrien legger mye penger i å promotere den usikkerheten klimaskeptikerne skaper. I virkeligheten har vi stadig dårligere tid, hvis målet om å begrense temperaturstigningen til to grader skal nås. – Det er ingen tvil om at jorda får mer energi inn fra sola enn det som går ut. Da har vi en energiubalanse som fører til at jorda blir varmere, sier Tveitdal til Dagbladet.

Les mer om saken på forskning.no

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!