Jordas klima i rask endring

NOAA
Denne grafen, basert på sammenligning av atmosfæriske prøver fra iskjerner og nyere direkte målinger, viser hvordan atmosfærisk CO2 har økt siden den industrielle revolusjon.

Jordens klima har endret seg mye gjennom historien. De fleste av disse klimaendringene er knyttet til små variasjoner i Jordas bane, som endrer mengden solenergi vår planet mottar. Den nåværende oppvarmingstrenden er høyst sannsynlig menneskeskapt, knyttet til økende utslipp av CO2 siden den industrielle revolusjon. Satellitter og andre teknologiske fremskritt har gjort det mulig for forskerne å se det store bildet, ved å sammenstille mange ulike typer informasjon om planeten vår og dens klima. Resultatene har amerikanske NASA samlet i en enkel og oversiktlig presentasjon. Se GLOBAL CLIMATE CHANGE – Vital Signs of the Planet.

Spre klimavett,
del denne saken!