Merkelapp: kunnskap, aktivisme og personlig ansvar

guttorm stvgTidligere miljøvernleder i Oslo, Guttorm Grundt fra Røyken er en av veteranene i Besteforeldrenes klimaaksjon. Nå går han ut av styringsgruppa, men fortsetter som lokal aktivist og trofast deltaker ved de månedlige markeringene utenfor Stortinget. – For meg er det personlige ansvar viktig, sier han. Jeg liker å møte folk, diskutere klimautfordringene og vise at det er mulig å gjøre noe i fellesskap. Tidligere i år talte han Statoil-ledelsen midt imot, under generalforsamlinga i Stavanger. I sommer går turen til Lofoten og deltaking i oljeprotestene der. Akkurat nå ligger han i avisdebatt med lokale klimafornektere i Drammensdistriktet.

Politikk og etikk
Guttorm liker rein luft og klar tale: – Vi kan velge å fortsette som nå, tro på klimaskeptikerne, holde fram med bil- og flyreiser og forbrenne olje, kose oss med shopping og unyttig overforbruk og stikke i hodet i sanden. Men da velger vi altså å spille russisk rulett med våre etterkommeres framtid, ved å lukke øynene for advarslene fra den best tilgjengelige klimakunnskapen.

I et innlegg i Drammens Tidende argumenterer han for det personlige ansvar og personlige tiltak: Vi kan ikke overlate problemet til politikerne, det trengs et etisk engasjement hos hver og en av oss. Samtidig trenger vi en ny generasjon politikere, med mot til å gjøre det som er nødvendig for å legge om vår økonomi og frigjøre oss fra oljeavhengigheten.

Ubehagelige sannheter …
Den oppskriftsmessige reaksjon fra klimafornektere lot ikke vente på seg: ”Klimaforskningen er ren svindel, mange tror at IPCC er et forskningsorgan. Det er feil. IPCC består av politikere, og ikke bare det, mange av disse politikerne har økonomiske interesser i klimapolitikk, blant annet gjennom salg av klimakvoter.» I sitt svarinnlegg viser Guttorm til den naturlige tilbøyelighet vi som mennesker har, mot å ta innover oss ubehagelige fakta. «Vi vegrer oss mot å tro at klimatrusselen kan være så alvorlig som klimaforskerne hevder, fordi det vil stille krav til oss om å endre vår behagelige livsstil og redusere vårt ressurssløsende forbruk. Da er det mer fristende å la tvilen komme en selv til gode …»

Drømmer om et annet Norge
Guttorm stortingetVi må ikke undervurdere innflytelsen klimafornekterne har, sier Guttorm. Men konspirasjonstenkningen deres kan ikke tas på alvor. Det samme gjelder for øvrig deler av den argumentasjonen vi møter hos et flertall av norske politikere, mener han.  De har sluttet seg til målsetningen om å begrense global oppvarming til to grader. Det forplikter, sier han, og fnyser av påstanden om at norsk olje og gass er en del av løsningen og ikke av problemet. «Det blir så utrolig lettvint og feigt, mot bedre vitende!»

Vi vet at 70 % av fiskeressursene som høstes fra Norskehavet og Barentshavet passerer gjennom Lofoten og Vesterålen i løpet av den kritiske perioden på våren.  Dette, i tillegg til at økt satsing på petroleumsindustri vil hindre Norge i å nå vår andel av de internasjonale klimamålene, er for Guttorm det viktigste spørsmålet i norsk politikk akkurat nå. «Min drøm er et Norge som pålegger seg selv noen tydelige restriksjoner, og frivillig gir avkall på enda mer pengerikdom og ressursforbruk, av hensyn til våre barnebarn og dem som kommer etter oss.»

Spre klimavett,
del denne saken!