Storebrand ut av kull og tjæresand

Etter en bærekraftsanalyse av energisektoren har Storebrand valgt å trekke sine investeringer fra 19 selskaper der kull og oljesand spiller en dominerende rolle. – Dette gjør vi for å redusere fossil- og CO2-eksponeringen og sikre langsiktig stabil avkastning, sier Christine Tørklep Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand. Disse ressursene bidrar ikke til en bærekraftig utvikling. Hvis de internasjonale målene om å begrense global oppvarming til to grader blir virkelighet, vil de også bli verdiløse rent økonomisk. Se pressemelding fra Storebrand. Se også artikkel i magasinet Energi og Klima.  

Spre klimavett,
del denne saken!