Med tanke på dem som kommer etter oss

Hans PDe som leser Fremover, Avisa Nordland, Finnmark Dagblad, Troms Folkeblad, Nye Troms eller Nordlys kan ikke unngå å legge merke til navnet Hans Prestbakmo. Som ingen annen driver målselvingen rundt om i landsdelens leserbrevspalter et systematisk opplysningsarbeid – om klimaendringene, om Besteforeldreaksjonen og om Klimavalg 2013. Den tidligere lappefogden er klar over at han må vokte seg for å bli oppfatta som et gnagsår, men mener det er nødvendig å stå på. «Norske politikere har sluttet seg til FNs målsetting om maks to grader temperaturstigning. Samtidig fører de en politikk som tilsier 4-6 grader. Det kan vi ikke la dem slippe unna med.»

Klima tatt på alvor

Mange av våre politikere opptrer som lobbyister for oljeindustrien, sier Hans. De skjønnmaler i stedet for å legge fram nøkterne fakta for velgerne og allmennheten. Ola Borten Moe er et særlig grelt eksempel. Olje- og gassindustrien er i følge ham en del av løsninga på klimaproblemet – ikke selve problemet. Forstå det den som kan!

– Det er også skremmende å følge med i valgkampen nå, og se hvordan begge de to statsministerkandidatene søker å gjøre klimapolitikk til et ikke-tema.

Men statsministeren hevder jo at vi er på rett vei, at utslippene nå går ned, og …
– Det der er jo bare tilsløring. Hvis Stoltenberg mente alvor, ville han vise det gjennom handlinger som koster, f.eks. ved å verne Lofoten og Vesterålen.

Fjellvandrer og skribent

Hans P2Hans Prestbakmo bor i Målselv, og har i førti år arbeidet med reindrift, samiske spørsmål og naturvern. Som få andre kjenner han viddene, fjellene og skogene i denne delen av landet, og så ofte han kan tar han fortsatt sekken på ryggen og vandrer langs de gamle stiene. Dessuten leser han mye, følger med i klimadebatten – og skriver.

Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg i det siste?
– Jeg må si jeg ble alvorlig forskrekket da jeg så en beregning som viser at togradersmålet kan nås bare hvis vi globalt begrenser videre CO2-utslipp til 565 gigatonn. Med dagens utslipp vil det ta bare 16 år! Og i denne situasjonen går altså flertallet av våre politikere inn for økt utvinning av olje og gass, og økt leiting etter nye forekomster. Hva tenker de om miljøet for våre felles barnebarn og om naturen?

Etterlyser politikere med kunnskap og mot

Tidens politikere er for opptatt av hva velgerne til enhver tid mener, synes Hans. – Men har flertallet alltid rett, selv i et demokrati? Tenk på samiske rettigheter og Sametinget, jeg tviler på at vi hadde vært der vi er i dag dersom politikerne ikke hadde turt å gå mot flertallet. Skal vi komme videre med klimapolitikken, må politikerne vise større mot. Jeg skulle ønske vi kunne bli flinkere til å velge politikere mer ut fra deres kunnskap, innsikt og fornuft, enn etter hvor flinke de er til å følge oss som velgere i ett og alt.

Selv gjør han det han kan for å videreformidle livsviktig kunnskap og godt vett. Han er overbevist om at besteforeldregenerasjonen har noe viktig å tilføre samfunnsdebatten. – Vi har levd et langt liv, opplevd en annen tid, sett utviklinga og den tiltakende rovdrift, og hvordan uforstyrra natur forsvinner i økende tempo. For de som skal overta etter oss er det viktig at vi står fram og forteller om alt dette. Det må i det minste være lov å håpe at de kan lære av våre feil?

Se noen av de siste avisinnleggene til Hans Prestbakmo

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Finn Bjørnar Lund | 03.08.2013

    Veldig gode innspill fra Hans Presbakmo. Det er viktig at sånne som han står tydelig og aktivt på nå som oljebransjen og de oljeblinde politikerne forsøker å framstille fossiljakta som redningen for landsdelen.

    Finn Bjørnar

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*