Besteforeldre tar Arendalsuka på forskudd

Areendal3
Aktivister fra Besteforeldreaksjonen slår av en prat med forbipasserende, og prøver å spre budskapet: "Dette er ikke bare for de miljøfrelste, - det dreier seg om rettferdighet for barnebarna våre."

Med T-skjorter og røde aksjonshatter var besteforeldre i Arendal ute med stand sist lørdag, slik de vil være flere lørdager framover. Mange tok kontakt og det ble utdelt 500 brosjyrer og flyere i løpet av noen timer. – De fleste vi snakket med var positive og hyggelige, forteller lokallagsleder Åke Bjørke. Han jobber ved Universitetet i Agder og understreker viktigheten av opplysning. Jeg liker godt det som står på nettsida vår, sier han: Å hindre global oppvarming dreier seg om respekt for kunnskap og solidaritet mellom generasjonene. Begge deler er like viktig, og vi skal ikke være redde for å ta en fight hvis klimafornekterne dukker opp.

Problemet er oljeavhengigheten

Arendal1De som ikke vil erkjenne alvoret i klimasituasjonen, og benekter det alle seriøse forskere er enige om, stikker hodet i sanden. De får tåle å bli karakterisert som det de i realiteten er – løpegutter for en internasjonal oljeindustri som gir blaffen i framtiden og utelukkende er opptatt av egen bunnlinje og magnatenes  svulmende bankkontoer, sier Åke

Han har heller ikke mye godt å si om norske politikere som vil holde klimapolitikken adskilt fra olje- og energipolitikken. – Det er håpløst. Det er olja og andre fossile brensler som er og blir problemet. Olje er blitt det moderne samfunnets rusmiddel. Men å bekjempe avhengighet er vanskelig, som vi vet. Først må vi innse at langvarig bruk er farlig. Neste skritt er å effektivisere og redusere energibruken, og raskt bygge ut nye energiformer uten oljens ulemper. 

James Hansen til Arendalsuka

Arendal 2Arendalsuka som i år går av stabelen 7–13 august, er en nasjonal møteplass der politikere, organisasjonsfolk og media samles i forkant av stortingsvalget, om sentrale politiske spørsmål. Klima er ett av dem, og Besteforeldreaksjonen vil gjøre sitt for at det ikke skal drukne i andre og ofte mindre viktige saker.

I dette har de fått hjelp av den verdensledende klimaforsker – og selv besteforeldreaktivist – James Hansen, som kommer til Arendal 8. august. Han er invitert av miljøvernminister Solhjell til et seminar, men skal også delta sammen med besteforeldrene i Arendal på stand.

Det er en stor ære, sier Åke. James Hansen har vært en frontfigur innen klimaforskningen i mange år. Men framfor alt er han den som har gitt uttrykk for at kunnskap forplikter. Du kan ikke se på at livsmiljøet er livsfarlig truet – og så bare gå hjem og skrive en vitenskapelig artikkel om det. Norske klimaforskere har mye å lære av ham. Det rører meg at han legger så stor vekt på sin rolle som bestefar. Helst ville han bare fortsette å forske, har han fortalt, men da han fikk barnebarn innså han at han også måtte engasjere seg politisk. Mange av oss føler slik nå.

Annonse i Arendalsukeavisen. Besteforeldrene håper mange har lyst til å møte James Hansen.

Annonse i Arendalsukeavisen. Besteforeldrene håper mange har lyst til å møte James Hansen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*