Kirken tar ny oljekamp mot staten

I fjor hisset Den norske kirke på seg oljestatsråden med kritikk av Statoil og tjæresand. På årets kirkemøte ligger det an til et nytt oljeoppgjør, skriver Vårt Land. Kirkemøtet skal på møtet i Kristiansand vedta en uttalelse «Forsvarlig etisk forvaltning av norske petroleumsressurser og bruk av oljefondet». Her slås det fast at olje og gass fra norsk sokkel bidrar sterkt til global oppvarming. Norges bidrag til verdens klimagassutslipp blir ti ganger større en det offisielle tall viser – når man tar med de utslipp som forbrenning av norsk olje og gass medfører i andre land. Kirken godtar ikke påstanden om at «norsk olje og gass er renere enn andres».

Spre klimavett,
del denne saken!