Hva med Lofoten, hvis verden tar klima på alvor?

Det blir tatt for gitt at oljeutvinning i Lofoten og ellers i nordområdene vil gi Norge nye store inntekter. Men hva skjer hvis de internasjonale klimaforhandlingene skulle lykkes, og store deler av verdens oljereserver må bli liggende i bakken? Leder i Norsk Klimastiftelse, Anders Bjartnes mener at olje fra Lofoten i en slik situasjon kan bli et risikofylt prosjekt, også økonomisk. «En vellykket klimapolitikk vil kunne svekke lønnsomheten i oljeproduksjon i en slik grad at olje fra Lofoten og Arktis ikke blir en inntektskilde for Norge, men et subsidiesluk.» Les artikkelen i Energi og Klima.

Spre klimavett,
del denne saken!