Ikke fornøyd med regjeringens politikk

«Den norske klimapolitikken er ikke bærekraftig», slås det fast i vedtak fra LO i Oslo. «Den går ut på kjøp av kvoter som gir anledning til utslipp her hjemme, treplanting og bevaring av regnskog, også i hovedsak i utviklingsland, samt fangst og deponering av CO2. Den norske stat har tjent to milliarder kroner på klimamarkedet uten at norske utslipp har gått ned.» LO i Oslo er tilknyttet Klimavalg 2013, og tar til orde for at Norge må redusere utvinningstempoet for olje og gass, og la oljeressurser bli liggende. «Alt dette må skje uten arbeidsløshet, og plikter og rettigheter må fordeles solidarisk.» Les hele vedtaket.

Spre klimavett,
del denne saken!